Informator teleadresowy

Inne organizacje

Dom Pomocy Społecznej
w Prusach

tel. 12 3871599

Dom Rodziny Kolpinga
tel. 12 3871583

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa”
tel. 12 3872140

 

Wykaz telefonów Zespołu Reagowania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
12 6160300, (9287)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
12 6333927
12 6344266

Komenda Powiatowa Policji
w Krakowie

12 6157115

Komisariat Policji
w Słomnikach

12 3882997, (997)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
12 6168300, (998)

Pogotowie Ratunkowe
w Proszowicach

12 3865233, (999)

Pogotowie Energetyczne
12 6562155, (991)
12 6443968 N.Huta

Pogotowie Gazownicze
12 4307036, (992)

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
12 4307069

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
12 213364

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
12 6344266 w. 569

Polski Czerwony Krzyż
12 4229126

Psycholog powiatowy
12 6344266 w. 520

Edukacja

Przedszkole Samorządowe „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie
tel. 12 3871055

Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy
tel. 12 3872140
fax 12 3870085

Szkoła Podstawowa w Luborzycy im. 600 – lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
tel. 12 3871042

Szkoła Podstawowa Kocmyrzów I
tel/faks: 12 3871401

Szkoła Podstawowa w Karniowie
tel. 12 3871079
Szkolny Punkt Filialny w Czulicach
tel.: 12 3871701

Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
tel/fax : 12 3871506

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach
tel. 12 3872189
tel/fax 12 6852108

Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
tel. 12 3877028

Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
tel. 12 3870200

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Łososkowicach
tel/fax 12 3869352

Szkoła Podstawowa w Prusach
tel. 12 3871408

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach
tel./fax 12 3871601