Ochrona zdrowia

"Mądry człowiek powinien wiedzieć,
że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością
i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby"

(Hipokrates)

Ochrona zdrowia to zapobieganie i leczenie chorób oraz utrzymywanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego poprzez korzystanie z usług medycznych, pielęgniarskich i pokrewnych.

Aktualnie Gminie nie podlega żaden z zakładów opieki zdrowotnej, ale od lat podejmujemy działania w celu zwiększenia dostępności usług medycznych dla mieszkańców oraz poprawy ich jakości. W 2008 roku, w Kocmyrzowie obok budynku starego ośrodka zdrowia, rozpoczęto budowę nowoczesnego obiektu, w którym możliwe będzie świadczenie usług w szerszym zakresie i w lepszych niż dotychczas warunkach.
Dnia 26 czerwca 2010 r. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - Marek Jamborski - dokonał uroczystego otwarcia nowowybudowanego obiektu. Zapraszamy do obejżenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Zdrowie, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub zniedołężnienia.

Pamiętajmy, że za nasze zdrowie nie odpowiada wyłącznie lekarz – my także powinniśmy z nim współpracować oraz prowadzić zdrowy tryb życia.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia, ale na wszelki wypadek podajemy poniżej informacje dotyczące korzystania z opieki medycznej w naszej Gminie oraz zapraszamy na stronę dla Pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

Zainteresowanym polecamy również informację o Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zadania z zakresu opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonują następujące podmioty:

Nazwa

Adres

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O

Kocmyrzów 38 A
tel. 12-387-10-99

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LUBOMED" Sp. z o. o.

Kocmyrzów 197
tel. 12-387-20-81
www.lubomed.pl

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ŁUCZYCACH
(SPZOZ PROSZOWICE)

Łuczyce 226
tel. 012-387-11-99

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W SKRZESZOWICACH
(SPZOZ PROSZOWICE)

Skrzeszowice 3
tel. 012-387-17-00

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE "GASTRO-MEDICAL"

Dojazdów 275
tel. 12-647-20-28
www.gastro-medical.pl

STOMATOLOGICZNY ZAKŁAD LECZNICZY

Wysiołek Luborzycki 160
Kocmyrzów 38
tel. 883 129 860
www.gabinetnovadent.pl

 


W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia (np. utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana będąca efektem urazu) należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112).