STATYSTYKI

Przedstawiamy poniżej zestawienia dotyczące liczby mieszkańców oraz budynków
w rozbiciu na sołectwa naszej gminy.

Do zapoznania się z bardziej szczegółowymi danymi statystycznymi zapraszamy na strony
URZĘDU STATYSTYCZNEGO - www.stat.gov.pl

WYKAZ ILOŚCI MIESZKAŃCÓW I BUDYNKÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA
(WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.)

L.p.
SOŁECTWO
Liczba mieszkańców
(zameldowanych na pobyt stały)
Liczba budynków
(razem z zarezerwowanymi numerami)
1
Baranówka
960 283
2
Czulice
483 133
3503
Dojazdów
1012 352
6
Głęboka
348 118
4
Goszcza
573 213
5
Goszyce
563 186
7
Karniów
552 167
8
Kocmyrzów
1018 353
9
Krzysztoforzyce
700 242
10
Luborzyca
827 311
11
Łososkowice
178 64
12
Łuczyce
1442 602
13
Maciejowice
501 193
14
Marszowice
308 129
15
Pietrzejowice
398 166
16
Prusy
735 215
17
Rawałowice
336 123
18
Sadowie
232 96
19
Skrzeszowice
524 114
20
Sulechów
474 178
21
Wiktorowice
271 95
22
Wilków
486 193
23
Wola Luborzycka
285 95
24
Wysiołek Luborzycki
598 202
25
Zastów
589 187
 
Razem
14393 5010

Archiwalne wykazy ilości mieszkańców i budynków w poszczególnych sołectwach Gminy Kocmyrzów – Luborzyca: