STATYSTYKI

Przedstawiamy poniżej zestawienia dotyczące liczby mieszkańców oraz budynków
w rozbiciu na sołectwa naszej gminy.

Do zapoznania się z bardziej szczegółowymi danymi statystycznymi zapraszamy na strony
URZĘDU STATYSTYCZNEGO - www.stat.gov.pl

WYKAZ ILOŚCI MIESZKAŃCÓW I BUDYNKÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA
(WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.)

L.p.
SOŁECTWO
Liczba mieszkańców
(zameldowanych na pobyt stały)
Liczba budynków
(razem z zarezerwowanymi numerami)
1
Baranówka
971 288
2
Czulice
485 129
3
Dojazdów
1012 371
4
Goszcza
582 247
5
Goszyce
569 178
6
Głęboka
352 127
7
Karniów
556 164
8
Kocmyrzów
1046 370
9
Krzysztoforzyce
698 247
10
Luborzyca
854 321
11
Łososkowice
181 59
12
Łuczyce
1473 577
13
Maciejowice
512 197
14
Marszowice
308 122
15
Pietrzejowice
398 159
16
Prusy
728 232
17
Rawałowice
339 117
18
Sadowie
242 108
19
Skrzeszowice
516 103
20
Sulechów
486 150
21
Wiktorowice
272 86
22
Wilków
496 188
23
Wola Luborzycka
298 96
24
Wysiołek Luborzycki
602 199
25
Zastów
589 184
 
Razem
14565 5019

Archiwalne wykazy ilości mieszkańców i budynków w poszczególnych sołectwach Gminy Kocmyrzów – Luborzyca: