RADA GMINY

Rada Gminy jest organem stanowiącym, którego kompetencje zostały określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych przepisach prawnych.

W skład Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wchodzi 15 Radnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Doniec

 

Wiceprzewodniczący:

Łucja Nagacz
Augustyn Kaczmarczyk

 

Stałe komisje Rady Gminy:

KOMISJA BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

KOMISJA ŁADU, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

KOMISJA PLANOWANIA I INICJATYW SPOŁECZNYCH

KOMISJA ROLNICTWA, HANDLU I USŁUG

KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

KOMISJA REWIZYJNA