Pełnomocnik d/s realizacji projektu (MAO)

Pełnomocnik d/s realizacji projektu zwany w skrócie MAO z j. angielskiego Measure Authorising Officer został wyznaczony Zarządzeniem Nr 63/2008 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 18 lipca 2008 r. Kompetencje MAO zostały potwierdzone przez Ministerstwo Środowiska certyfikatem z dnia 18.08.2008 r. Jednym z głównych obowiązków MAO jest zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi i umową, odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitornig. Kierownik JRP wraz z jej członkami podlega MAO.Jednostka Realizująca Projekt (JRP)


Powołana została Zarządzeniem Nr 73/2008 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 29 sierpnia 2008 r. w oparciu o wytyczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. JRP powierzono zadania związane z realizacją projektu: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I". Zarządzeniem Nr 137/2008 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 30 grudnia 2008 r. określono skład osobowy jednostki oraz szczegółowy zakres zadań i obowiązków tworzących ją osób.

Dnia 15.02.2010 r Zarządzeniem Nr 21/2010 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca zmieniony został skład osobowy JRP oraz szczegółowy zakres zadań i obowiązków tworzących ją osób.