Aktualności


Wybierz eko.PROJEKT UE - zagłosuj na Gminę Kocmyrzów- Luborzyca!

Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz kolejny ogłasza Konkurs, tym razem pod hasłem: "eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego". Wśród 36 kandydatów do tytułu eko.PROJEKT UE znalazł się również Projekt "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca- etap I" (nr 4) realizowany przez naszą Gminę.

czytaj całość


Obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów. W roku 2012 został zrealizowany zakres rzeczowy Projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W związku z powyższym, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przypomina o ustawowym obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach objętych Projektem: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów.

czytaj całość


Możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej

Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca informuje o możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dojazdów. Dla działek objętych uzyskanym przez Gminę pozwoleniem na budowę udostępnione zostaną kopie Projektu, natomiast właściciele nowych obiektów mogą złożyć wniosek o warunki do tut. Urzędu Gminy.

czytaj całość


Możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej

Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca informuje o możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzysztoforzyce. Dla działek objętych uzyskanym przez Gminę pozwoleniem na budowę udostępnione zostaną kopie Projektu, natomiast właściciele nowych obiektów mogą złożyć wniosek o warunki do tut. Urzędu Gminy.

czytaj całość


Możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej

Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów. Projekt "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Gmina Kocmyrzów-Luborzyca informuje o możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zastów od strony torów kolejowych oraz w miejscowości Prusy w okolicy rzeki Baranówka. Dla działek objętych uzyskanym przez Gminę pozwoleniem na budowę udostępnione zostaną kopie Projektu, natomiast właściciele nowych obiektów mogą złożyć wniosek o warunki do tut. Urzędu Gminy.

czytaj całość


W prasie o nas ...

Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów. W "Gazecie Krakowskiej" Nr 299 (19696), wydanie A z dnia 22-23.12.2012 ukazał się artykuł "Z funduszami pomocowymi łatwiejszy rozwój", poświęcony gminnym inwestycjom, w tym konferencji podsumowującej Projekt pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konferencja odbyła się dnia 14.12.2012 r. w Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w Baranówce.

czytaj całość


Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów.

W prasie o nas ...

W "Wiadomościach Lokalnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca" Nr 23-24 (133-134) Grudzień 2012, w wydaniu podsumowującym wydarzenia roku 2012, ukazał się artykuł poświęcony konferencji podsumowującej Projekt pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konferencja odbyła się 14 grudnia 2012 r. w Centrum Kultury i promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w Baranówce.

czytaj całość


Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów.

W prasie o nas ...

W "Dzienniku Polskim" Nr 295 (20 827)//ROK LXVIII//Kraków Małopolska, z dnia 18.12.2012 ukazał się artykuł Pani Redaktor Ewy Tyrpy "Jest kanalizacja. Mieszkańcy jej bardzo chcieli", poświęcony największej gminnej inwestycji, mianowicie "Budowie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

czytaj całość


Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów.

Podsumowanie Projektu "Budowa sieci kanlizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I"

W piątek 14 grudnia br. w Baranówce odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I". Konieczność organizacji w/w konferencji wynikała z wytycznych funduszu wspólfinanansującego realizację projektu budowy sieci kanalizacyjnej w czterech miejscowościach naszej gminy. Przypomnijmy w tym miejscu, iż Projekt obejmował budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów, a umowa o jego dofinansowaniu podpisana została przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, będącym Instytucją Wdrążającą Projekt dnia 20 listopada 2009 r. Po przeprowadzeniu wszystkich postępowań przetargowych jego wartość wyniosła łącznie kwotę 25 505 584,36 zł, w tym dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej to 18 505 917,70 zł. Okres kwalifikowalności wydatków trwa od 21.02 2007 r. do 31.12. 2012 r.

czytaj całość


Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów.

Możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca informuje o możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zastów w części, z której ścieki będą płynąć w kierunku Raciborowic.
Dla działek objętych uzyskanym przez Gminę pozwoleniem na budowę udostępnione zostaną kopie Projektu, natomiast właściciele nowych obiektów mogą złożyć wniosek o warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej do tut. Urzędu Gminy.

czytaj całość


Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów.

W prasie o nas ...

W "Dzienniku Polskim" Nr 214 (20 746)/ROK LXVIII z dnia 13 września 2012 r. w dodatku "Ranking Gmin Małopolski 2012" ukazał się artykuł "Fundusze pomocowe gwarancją sukcesu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca", poświęcony gminnym inwestycjom, w tym zmierzającemu powoli ku zakończeniu Projektowi pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" współfinansowanemu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

czytaj całość


Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie koncentrujemy się na ostatnim z realizowanych działań pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prusy cz. 3 i Zastów cz. 1". Realizacja powyższego zadania przesunęła się w czasie ze względu na występowanie osuwiska w miejscowości Prusy, co spowodowało konieczność przeprojektowania trasy kolektora w tym rejonie.

czytaj całość


Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca kontynuuje prace związane z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ostatnim czasie roboty budowlane w terenie koncentrowały się w dużej mierze w miejscowościach Krzysztoforzyce i Zastów. W Zastowie wykonywane są kolektory przebiegające w drogach powiatowych. Po wykonaniu sieci zostanie na tych odcinkach odtworzona nawierzchnia asfaltowa. Z kolei w miejscowości Krzysztoforzyce wykonano odcinki sieci przebiegającej w terenach rolnych. Prace te wymagały dużego nakładu czasu i sił ze względu na bardzo trudne warunki terenowo-gruntowe.

czytaj całość


Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów.

"Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I"

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W prasie "Dziennik Polski" Nr 45 (20 577)/ROK LXVIII z dnia 23 lutego 2012 r. w dodatku "Projekty Unijne w Małopolsce" do "Dziennika Polskiego" ukazał się artykuł "Fundusze Unijne szansą rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca", gdzie zostały zaprezentowane informacje na temat postępów realizacji projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" wraz z podkreśleniem współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

czytaj całość


Prusy, Krzysztoforzyce, Dojazdów, Zastów.

"Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I"

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W roku 2011 działania związane z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca koncentrowały się na realizacji ostatniego, ale za to największego z zadań przewidzianych do realizacji w ramach Projektu. Zadanie Nr 3. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów", o którym mowa, ze względu na bardzo rozległy zakres realizowane jest w podziale na 4 działania.
Ponadto dnia 25 stycznia 2011 r. została podpisana umowa na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Prusy Dojazdów, Krzysztoforzyce, Zastów" z firmą KDI "Raba" Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

czytaj całość


 

rok 2011