Poniżej zamieszczamy linki do procedur przetargowych zwi±zanych z realizacj± zadania

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach:
Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów."Nazwa zadania Data ogłoszenia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach: Prusy, Dojazdów, Krzysztoforzyce, Zastów. 2010-11-24

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach: Prusy, Dojazdów, Krzysztoforzyce, Zastów. 2010-08-30

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej w miejscowo¶ci Prusy, Dojazdów, Krzysztoforzyce i Zastów 2009-12-29

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach: Dojazdów i Krzysztoforzyce - I etap 2008-12-03

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach: Dojazdów i Krzysztoforzyce - I etap. 2008-10-03

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Prusy 2008-07-18