Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zwrot podatku akcyzowego-informacja

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w terminach:

 

- od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. - wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

- od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. - wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu określonego na 2019 rok.

 

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje na bydło określone w załączniku do ustawy czyli: buhaje powyżej 18 miesiąca, krowy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku, jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca, buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku i buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca.Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Informujemy także, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej urzędu gminy oraz w siedzibie urzędu gminy. Ponadto hodowcy bydła, którzy będą się ubiegać o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego mogą pobrać w urzędzie gminy wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie, który należy złożyć do ARiMR.

 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego

FORMULARZ informacji

2019-04-05