Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W skład Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wchodzi 25 jednostek pomocniczych, czyli sołectw.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

SOŁTYSI W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

LATA 2019 - 2024

 

L.p. SOŁECTWO Sołtys Kontakt
1. BARANÓWKA Adamczyk Dorota 12 3871651
dorotaadamczyk64@gmail.com
2. CZULICE Caba Aneta 509419846
aneta.caba@op.pl
3. DOJAZDÓW Zięciak Halina 535876421
4. GŁĘBOKA Stankowska Marzena 737715829
5. GOSZCZA Siudek Adolf 12 3871954
505865728
6. GOSZYCE Kaczmarczyk Augustyn 888120961
7. KARNIÓW Żuwała Helena 12 6847091
660931820
8. KOCMYRZÓW Tańska Magdalena  
9. KRZYSZTOFORZYCE Trela Antoni 785195328
10. LUBORZYCA Trątnowiecki Zbigniew 12 3872138
(po godz. 20-tej)
11. ŁOSOSKOWICE Malik Krzysztof  
12. ŁUCZYCE Sykut Agnieszka 603330794
13. MACIEJOWICE Witas Tadeusz 12 3877128
505076696
14. MARSZOWICE Natkaniec Andrzej  
15. PIETRZEJOWICE Wieczorek Joanna

576 324 546

wieczorek119@wp.pl

16. PRUSY Konieczna Elżbieta 501157802
prusy.solectwo@gmail.com
17. RAWAŁOWICE Witek Andrzej 12-387-15-68 (w godz.9-19)
605553504 (w godz.18-21)
witek.andrzej@onet.pl
18. SADOWIE Broś Krystyna 661833224
19. SKRZESZOWICE Wąsowicz Mariusz

502 567 538

fiatduzy125@interia.eu

20. SULECHÓW Nowak Marian 514776388
21. WIKTOROWICE Machnik Stanisław  
22. WILKÓW Mentel Sławomir

503 060 647

mieszkancywilkowa@interia.pl

23. WOLA LUBORZYCKA Rynczak Kazimierz 12 3871120
24. WYSIOŁEK LUBORZYCKI Kaczmarczyk Anna 12 3872415
517399867
25. ZASTÓW Łaciak Jolanta 12 3877344
513582515

Poniżej przedstawiamy zbiorcze wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (w okresie od 20.03.2019 r. do 07.04.2019 r. we wszystkich sołectwach gminy odbyły się zebrania wiejskie, podczas których dokonano wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich).

WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

 

 

 

2019-08-20