Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

PROGRAM WYMIANY PIECÓW

Mieszkańcy naszej gminy, którzy aktualnie użytkują stare, nieekologiczne kotły opalane paliwem stałym, np. węglem lub drewnem, a chcieli by je wymienić na źródła ciepła wysoko sprawne i przyjazne środowisku, wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę, mają możliwość złożenia deklaracji uczestnictwa w programie umożliwiającym uzyskanie dotacji na nowe kotły.


Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych, będzie wynosiło od 400 do 550 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku - nie więcej niż 7 tys. zł / kocioł w budynku jednorodzinnym.

Przypominamy, iż warunkiem uczestnictwa w programie jest odpowiedni stopień termomodernizacji budynku, w którym ma być zamontowany nowy kocioł lub plan przeprowadzenia termomodernizacji w okresie nie dłuższym niż rok od daty podpisania umowy na dofinansowanie.

W sprawie szczegółowych informacji na temat realizacji programu, zainteresowanych prosimy o kontakt z Ekodoradcą w siedzibie tut. urzędu gminy pok. 25 (II piętro) oraz pod numerem telefonu 12 387 22 62.

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2. Regulamin uczestnictwa w programie

3. Wzór deklaracji uczestnictwa w programie

4. Wzór umowy

5. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego

6. Oświadczenie o posiadaniu zainstalowanego i pracującego źródła ciepła

7. Oświadczenie właścicieli o udzieleniu zgody na realizację inwestycji

8. Oświadczenie o użytkowaniu nieruchomości zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

9. Wniosek inwestora o rozliczenie dotacji

 

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

Realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego oraz uchwały antysmogowej, w miesiącu październiku 2019 r. rozpoczęto kontrole palenisk w gospodarstwach domowych. Głównym celem zadania jest wyeliminowanie procederu spalania odpadów w paleniskach indywidualnych. W trakcie czynności mieszkańcy informowani są o zapisach ww. uchwały, w tym o kategorycznym zakazie wykorzystywania, jako opał mułów, pyłów i flotów węglowych oraz węgla zawierającego więcej niż 15 proc. drobnego ziarna np. miału. U osób spalających drewno, weryfikowana jest jego wilgotność, która nie może przekraczać 20%, oraz czy nie zostało ono zanieczyszczone powłokami lakierniczymi, bejcami czy impregnatami. Równolegle weryfikowane są same kotły pod względem ich klasy wg normy PN EN 303-5. Właściciele w oparciu o zapisy uchwały antysmogowej informowani są do kiedy można je legalnie użytkować. Nowością w tym roku jest procedura poboru próbek popiołu, które badane są przez specjalistyczne laboratorium pod kątem ewentualnego spalania odpadów. W zeszłym okresie grzewczym wykonano 253 kontrole palenisk, w bieżącym okresie ich ilość wzrośnie do ok. 300.

Powyższe działania to nie jedyna aktywność w zakresie poprawy, jakości powietrza na terenie gminy. W najbliższym czasie zostaną zamontowane kolejne czujniki jakości powietrza.

Promowana jest także idea kompostowania odpadów zielonych, jako alternatywny dla ich nielegalnego spalania na powierzchni ziemi.

Jednakże głównym projektem mającym pomóc w eliminacji źródeł zanieczyszczenia powietrza jest wymiana starych kotłów na nowoczesne i ekologiczne urządzenia opalane gazem lub biomasą. Do końca września 2019 r. na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca wymieniono 311 kotłów wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, za kwotę 3 944 202,90 zł. W listopadzie 2019 roku zostanie złożony kolejny wniosek, którego celem jest pozyskania środków zewnętrznych na wymianę kolejnych 190 kotłów w latach 2020-2021.

Przypominamy, iż informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany pieców mieszkańcy gminy mogą uzyskać za pośrednictwem strony internetowej tut. urzędu lub bezpośrednio u pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, tel. 12 387 22 62.

 

2020-10-13