Wielkanoc 2014
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.04.2014.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Mieszkańcom
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca życzymy pogody ducha, zdrowia i radości oraz wszelkiego dobra.


Niech ten Świąteczny czas upłynie Państwu w atmosferze serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.


Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, życzliwość i stały się źródłem wiary i wzmocnienia ducha.

Wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca życzenia składa
Wójt Gminy Marek Jamborski
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
oraz pracownicy Urzędu Gminy.

 
Obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.04.2014.

Czytaj całość

W roku 2012 został zrealizowany zakres rzeczowy Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – etap I” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W związku z powyższym, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przypomina o ustawowym obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach objętych Projektem: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów.

Czytaj całość
 
Zapraszamy na szkolenie e-learningowe.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.04.2014.
Rusza rekrutacja na szkolenie e-learningowe „Tworzenie i działalność organizacji pozarządowej, podstawy prawne” oraz „Warsztat pracy historyka – badacza historii lokalnej”.
Czytaj całość
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
16.04.2014.

Informacja Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - PDF, 59 kB

 
Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.04.2014.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 14 kwietnia 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z późn. zmian.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 kwietnia 2014 r. /czwartek/ do dnia 23 maja 2014 r. /piątek/ w godzinach od 11:00 do 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, 32-010 Luborzyca, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, na sali obrad (II piętro pok. 27)

Czytaj całość
 
Wnioski o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Małe projekty" i "Odnowa i rozwój wsi".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.04.2014.

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa działającego na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” i „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 22 kwietnia 2014 roku - 13 maja 2014 roku

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 6 z 1022