Wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Proszowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.04.2014.

W dniach 28, 29, 30 kwietnia 2014 roku Urząd Skarbowy w Proszowicach czynny będzie do godziny 18:00
Kasa urzędu będzie czynna w godzinach od 8:00 do 16:00

 
Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.04.2014.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 14 kwietnia 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z późn. zmian.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 kwietnia 2014 r. /czwartek/ do dnia 23 maja 2014 r. /piątek/ w godzinach od 11:00 do 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, 32-010 Luborzyca, Luborzyca 97, woj. Małopolskie, na sali obrad (II piętro pok. 27)

Czytaj całość
 
Spektakle poświęcone osobie Świętego Papieża Jana Pawłą II.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.04.2014.

Czytaj całość Włączając się w nurt przygotowań do uroczystości kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II Rodzina Kolpinga w Luborzycy wieloletni Partner działań artystycznych Theatrum Mundi przygotowała 2 spektakle poświęcone osobie Świętego Papieża.

Czytaj całość
 
Obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.04.2014.

Czytaj całość

W roku 2012 został zrealizowany zakres rzeczowy Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – etap I” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W związku z powyższym, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przypomina o ustawowym obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach objętych Projektem: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów.

Czytaj całość
 
Zapraszamy na szkolenie e-learningowe.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.04.2014.
Rusza rekrutacja na szkolenie e-learningowe „Tworzenie i działalność organizacji pozarządowej, podstawy prawne” oraz „Warsztat pracy historyka – badacza historii lokalnej”.
Czytaj całość
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
16.04.2014.

Informacja Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - PDF, 59 kB

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 6 z 1023