INFORMACJA
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
02.03.2015.

Realizując art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych wyznacza się tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 
ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW SKRZESZOWIC
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
02.03.2015.

W związku z uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zawiadamia się mieszkańców Skrzeszowic, że w dniu 8 marca 2015 r. /niedziela/ o godz. 16.00 w Remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa.

 
Od 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.03.2015.

Od 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, a także przepisy wykonawcze do tych ustaw.

Aplikacja ,,Źródło”:
Obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego będzie realizowana przy pomocy jednej wspólnej dla wszystkich gmin w Polsce aplikacji Źródło. Aplikacja ta została opracowana, zbudowana i wprowadzona na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zadania te będą wykonywane na zasadach i w granicach określanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Pracownicy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca realizujący ww. zadania zdali egzamin z obsługi systemu i są merytorycznie przygotowani do wykonywania zadań, na podstawie nowych przepisów prawa i przy użyciu nowego oprogramowania. Dotychczas obsługa mieszkańców nie była prowadzona jednocześnie na taką skalę, we wszystkich gminach w Polsce, przy pomocy jednego systemu informatycznego.
Mając na uwadze złożony charakter całego przedsięwzięcia i szereg elementów pozostających poza wpływem administracji samorządowej, prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość w początkowym okresie funkcjonowania nowej aplikacji.

Czytaj całość
 
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
25.02.2015.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.

 
Obwieszczenie o czwartym wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.02.2015.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 9 lutego 2015r. o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
19.02.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się V Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 6 z 1205