Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacje dot. wsparcia w związku z COVID-19

W związku z aktualną sytuacją gospodarczą w kraju, spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, informujemy o możliwości uzyskania ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, które reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

 

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w zw. z art. 67a tejże ustawy i wynika z nich, iż organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i/lub odsetki za zwłokę.

Szczegółowe informacje: INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ  oraz pod numerem telefonu: 12/ 387 14 10 wewn. 28

Zatrudnianie cudzoziemców w okresie epidemii koronawirusa - informacja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego:

Z uwagi na wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zwraca się z prośbą do wszystkich pracodawców  zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców  o zapoznanie z nowymi przepisami prawnymi dotyczącymi pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski.

Informacje można uzyskać  na stronie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

INFORMACJE:

https://www.uppk.pl/1,formy-aktywizacji/57,aktualne/aktualnosci/19731689,uwaga-%E2%80%93-informacje-dotyczace-pobytu-i-pracy-cudzoziemcow-w-swietle-nowych-regulacji-prawnych

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Małopolski mogą uzyskać pomoc finansową w postaci:

 

- Bonów rekompensacyjnych - 9 000 zł na utrzymany etat

Warunek: w okresie 3 miesięcy od uzyskania bonu (tj. otrzymania środków), działalność gospodarcza nie została zawieszona oraz nie nastąpiła redukcja zatrudnienia w stosunku do deklarowanego we wniosku o bon.

Termin składania wniosków: od 4 maja do 31 grudnia 2020 r.

 

- Pożyczki płynnościowej – do kwoty 500 tys. zł (niskooprocentowanej, na utrzymanie bieżącej działalności firmy – na okres 6 lat)

Termin składania wniosków: od końca kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

 

Więcej informacji na stronie https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-a-koronawirus/skorzystaj-ze-wsparcia

lub pod nr infolinii tel. (12) 616 06 16

Na prośbę Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zamieszczamy informację dotyczącą wsparcia dla małopolskich przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa.

Dziś epidemia koronawirusa decyduje o przyszłej kondycji i funkcjonowaniu firmy. Oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego to adekwatna pomoc do nowych warunków prowadzenia biznesu. Mamy dla nich konkretne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora MŚP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, proponujemy:

  • usługi doradztwa w zakresie sporządzenia biznesplanów,

  • asystę i doradztwo przy zakładaniu firmy.

  • pomoc w przygotowaniu wniosków dla przedsięwzięć gospodarczych

  • pomoc w zakresie wniosków o dotacje krajowe i regionalne.

W tym trudnym okresie zachęcamy do dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w warunkach online. Nowa edycja projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus – daje możliwość uzyskania dofinansowanie na szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców nie wychodząc z domu.

https://www.marr.pl/mbonplus/

 

Od samego początku epidemii jesteśmy dla małopolskich przedsiębiorców. Opracowaliśmy dla nich „Poradniki przedsiębiorcy w czasie epidemii koronawirusa”. To zbiór praktycznych informacji o rządowym wsparciu m.in.: Tarcza Antykryzysowa, Tarcza Antykryzysowa 2.0, Tarcza Finansowa, Małopolska Tarcza Antykryzysowa, ograniczenia i działania ochronne. Kompendium wiedzy jest dostępne bezpłatnie na naszej stronie internetowej.

https://www.marr.pl/news/przewodnik-przedsiebiorcy-w-czasie-epidemii-koronawirusa/

 

„Kupuj lokalnie. Wspieraj polskich przedsiębiorców”, to nasza akcja, którą zachęcamy Małopolan do zaopatrywania się w produkty od regionalnych producentów. Wielu z nich swoją działalność przeniosło do Internetu. Dziś pozornie zwykłe zakupy mogą dać szansę na przetrwanie na rynku. https://www.marr.pl/news/kupuj-lokalnie-wspieraj-polskich-przedsiebiorcow/

 

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi teraz szczególnie uwzględniamy sytuację kryzysową. Uruchomiliśmy akcję HR-online, czyli możliwość uzyskania zdalnych porad.

https://www.marr.pl/news/hronline/

 

#ToTwójBiznesJestDlaNasNajważniejszy!

Na prośbę MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. z siedzibą w Warszawie zamieszczamy informacje w sprawie realizowanego projektu:

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości" – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw".

Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski.

Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;

2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;

3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;

5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Rekomendowanymi formami wsparcia są SZKOLENIA.

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej: http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).

Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela:

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k.

Al. Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

Tel. 789 446 760, 22 208 23 73

e-mail: zywnosc@akademiamddp.pl

 

2020-11-06