Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Baranówka
W związku z wolą Mieszkańców wsi Baranówka oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Baranówka w sprawie wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca przystąpiła do prac wprowadzających nazwy ulic w miejscowości Baranówka. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza projekt ulic w miejscowości Baranówka do konsultacji przez Mieszkańców na okres 7 dni. Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować na adres: akozlowska@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl.
Zobacz więcej »
2021-04-12
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goszczy
W ramach opracowanego projektu, obok dwóch sal dydaktycznych, szkoła w Goszczy wzbogaci się o nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną z podstawowym wyposażeniem sportowym (zestaw do siatkówki i koszykówki, bramki, elektroniczna tablica wyników, ławeczki, drabinki) i zaplecze socjalno-sanitarne. Realizacja części sportowej projektu (stanowiąca 63,86% powierzchni użytkowej rozbudowy szkoły) została objęta wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska 2021.
Zobacz więcej »
2021-04-09
Szkolenie online dotyczące działań przedsiębiorczych – 15.04.2021r.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza potencjalnych beneficjentów już prowadzących lub chcących podjąć działalność gospodarczą do udziału w zdalnym szkoleniu dotyczącym działań przedsiębiorczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działania: Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej.
Zobacz więcej »
2021-04-09
"Kapliczki Małopolski 2021"
W ramach Konkursu „Kapliczki Małopolski 2021” złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o wsparcie finansowe, które dotyczą: - prac konserwatorsko-budowlanych przy krzyżu przydrożnym w Wilkowie (szacowany koszt prac - 17 172 zł; wnioskowane dofinansowanie - 10 303 zł) - prac konserwatorsko-budowlanych przy kapliczce Matki Bożej Bolesnej z 1920 roku w Skrzeszowicach (szacowany koszt prac - 29 172 zł; wnioskowane dofinansowanie - 17 503 zł).
Zobacz więcej »
2021-04-08
"Małopolskie OSP 2021" - drugi etap prac w remizie OSP w Karniowie
Roboty budowlano - remontowe na remizie OSP w Karniowie przewidziane do realizacji w II etapie dotyczą przebudowy dachu, co pozwoli na zabezpieczenie obiektu i poprawę warunków bytowych użytkowników. W zakresie robót przewidziano dobudowę poddasza pokrytego dachem dwuspadowym. Zakres robót obejmuje również wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej.
Zobacz więcej »
2021-04-08
Życzenia Wielkanoc 2021
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, życzymy głębokiego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zdrowia, spokoju, a przede wszystkim nadziei i wiary w lepszą przyszłość.
Zobacz więcej »
2021-04-01
Skrócone godziny pracy Urzędu Gminy w dniu 02.04.2021
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.04.2021 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Centrum Zarządzania Edukacją, pracują w godzinach od 7.00-12.00.
Zobacz więcej »
2021-04-01
Skrócenie czasu funkcjonowania PSZOK w dniu 3 kwietnia 2021 r.
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje Mieszkańców, iż w dniu 3 kwietnia 2021 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, będzie otwarty w godzinach 10.00-13.00.
Zobacz więcej »
2021-03-31
Działaj Lokalnie z Koroną edycja 2021
Rozpoczynamy IV edycję programu Działaj Lokalnie. Zapraszamy do aplikowania organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje prospołeczne w tym grupy nieformalne, mające siedzibę na terenie 5 gmin na których działa nasz Ośrodek Działaj Lokalnie
Zobacz więcej »
2021-03-31
Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów
Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dlatego od 27 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Ich celem jest ograniczenie do minimum kontaktów społecznych. Dotyczy to także pracy administracji publicznej, w tym samorządowych urzędów i jednostek organizacyjnych. W tych podmiotach wszyscy pracownicy, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, co najmniej do 9 kwietnia powinni pracować zdalnie.
Zobacz więcej »
2021-03-31
Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w okresie kwiecień - grudzień 2021 r.
Zobacz więcej »
2021-03-29
Vademecum na czas pandemii
Urząd Gminy na prośbę Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza publikuje informację o Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19 oraz informacji o działaniu Zespołu wsparcia przedsiębiorstw w czasie pandemii w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
Zobacz więcej »
2021-03-29
2019-09-02