Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca pozyskała grant w wysokości 74 907, 00 zł zł na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Uzyskane dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup laptopów z pakietem oprogramowania, które trafią do szkół na terenie gminy.
Zobacz więcej »
2020-12-03
II stopień zanieczyszczenia powietrza 02.12.2020
Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 02.12.2020 od godz. 10.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2020-12-02
II stopień zanieczyszczenia powietrza 01.12.2020
Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 01.12.2020 od godz. 10.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2020-12-01
XX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 30 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zostało ono, w związku z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, przeprowadzone w trybie online.
Zobacz więcej »
2020-11-30
Przypomnienie o Spisie Rolnym
Szanowni Rolnicy! Przypominamy, że 30 listopada 2020 r. mija termin dokonania obowiązkowego Spisu Rolnego. Spisu Rolnego można dokonać poprzez: Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl/ Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 Dodatkowo na terenie naszej Gminy pracuje 4 rachmistrzów, którzy pozostają do Państwa dyspozycji do poniedziałku 30.11.2020 r. Z rachmistrzem można skontaktować się telefonicznie, lub umówić na wizytę bezpośrednio w gospodarstwie. Tożsamość rachmistrzów jak również wszelkie informacje związane z spisem rolnym można uzyskać dzwoniąc do Gminnego Biura Spisowego pod nr 12/ 387 22 62. Przypominamy, że wzięcie udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest dla wszystkich rolników obowiązkowe, a za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą kary. Na dzień dzisiejszy spisało się około 88% gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy.
Zobacz więcej »
2020-11-26
I stopień zanieczyszczenia powietrza 26.11.2020
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 26.11.2020 od godz. 06.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2020-11-26
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 30.11.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2020-11-25
Program Wspieraj Seniora
Przed zakażeniem koronawirusem powinny być szczególnie chronione osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
Zobacz więcej »
2020-11-19
I stopień zanieczyszczenia powietrza 25.11.2020
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 25.11.2020 od godz. 06.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2020-11-25
Kampania społeczna „BIAŁA WSTĄŻKA”
Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zorganizowana zostanie po raz pierwszy w naszej gminie kampania społeczna „BIAŁA WSTĄŻKA”. Kampania potrwa od 25 listopada do 10 grudnia 2020 roku i będzie symbolem sprzeciwu wobec przemocy mężczyzn względem kobiet. Idea „Białej Wstążki” to nie tylko symbol sprzeciwu wobec przemocy, ale także zobowiązanie, że nie stosujemy przemocy, nie akceptujemy jej i nie milczymy na jej temat. W ramach kampanii zostaną rozpowszechnione plakaty promujące oraz materiały edukacyjne dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także informatory dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc. Można będzie też skorzystać z konsultacji telefonicznej z pracownikami socjalnymi GOPS (pod nr tel. 12 387 11 10) Symboliczne „Białe Wstążki” można otrzymać w siedzibie GOPS. Zostaną też rozprowadzone przez pracowników socjalnych wśród mieszkańców gminy. Projekt realizowany jest przez GOPS w ramach Projektu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2020.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Renowacja kapliczki w Baranówce zakończona
Zakończone zostały kompleksowe prace renowacyjne przy kapliczce Matki Boskiej w Baranówce, ufundowanej w 1864 roku i usytuowanej na terenie znajdującego się w tej miejscowości zespołu dworskiego. Całkowity koszt rewitalizacji to kwota 33 610,70 zł., a pozyskane wsparcie finansowe na realizację tego zadania w ramach konkursu pn.: „Kapliczki Małopolski 2020”, wyniosło 15 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Fundusz Sołecki: remont ogrodzenia przy OSP Karniów
Zakończyła się realizacja zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Karniowie o długości około 130 mb”. Zadanie to realizowanie było w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Karniów na rok 2020, a jego koszt to kwota 24 932,10 zł brutto. Wykonawcą robót była firma: Systemy Ogrodzeniowe „SARLEY” Marcin Sarlej.
Zobacz więcej »
2020-11-23
2019-09-02