Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 31.01.2022 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372/, z w o ł u j ę XXXII Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 31 stycznia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2022-01-25
Uwaga Ważne zmiany w Programie Czyste Powietrze
Od dzisiaj można składać wnioski w ramach III wersji programu. Wszystkie osoby, których dochód nie przekroczył 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym i mają wydane zaświadczenie potwierdzające dochody mogą złożyć wniosek o najwyższy poziom dofinansowania.
Zobacz więcej »
2022-01-25
Czasowe ograniczenie przyjmowania stron w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby osób zarażonych COVID-19, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii , wprowadzono czasowe ograniczenia przyjmowania stron w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i podległych Jednostkach od dnia 24 stycznia 2022 r.
Zobacz więcej »
2022-01-24
XIV edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"
Przekazujemy informację dotyczącą ogłoszenia XIV edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość" przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Zobacz więcej »
2022-01-24
Nieodpłatna pomoc prawna - zdalnie
Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).
Zobacz więcej »
2022-01-24
Ostrzeżenie o oblodzeniu 24/25.01.2022
Ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o oblodzeniu I stopnia w dniach 24/25.01.2022 r.
Zobacz więcej »
2022-01-24
OSTATNIA SZANSA NA WYMIANĘ STAREGO KOPCIUCHA
W 2022 roku istnieje jeszcze możliwość składania deklaracji w ramach projektu: „Poprawa Efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu, na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.4.1 (Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT).
Zobacz więcej »
2022-01-24
Zwrot podatku akcyzowego 2022
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju – napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w terminach:
Zobacz więcej »
2022-01-24
Informacja Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej
Przekazujemy informację Stowarzyszenia Metropolia Krakowska dotyczącą PETYCJI GMIN METROPOLII KRAKOWSKIEJ do PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ o zwiększenie środków finansowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa na budowę przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych.
Zobacz więcej »
2022-01-20
Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 18 stycznia 2022 r. odbyło się, w budynku remizy OSP Goszcza, zebranie Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia przez Zarząd specjalnej uchwały o uhonorowaniu pana Marka Jamborskiego, Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, tytułem Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w uznaniu Jego zasług dla rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy, w okresie 30 latach pełnienia przez Niego funkcji Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-01-20
Ostrzeżenie o oblodzeniu 20.01.2022
Ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o oblodzeniu I stopnia w dniach 20.01.2022 r.
Zobacz więcej »
2022-01-20
Pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP dotyczący cyberprzestrzeni
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 18 stycznia 2022 r. (od godz. 23:59) do 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59).
Zobacz więcej »
2022-01-19
2019-09-02