Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Cykl koncertów "Kulturalnie zawsze masz wybór", konkurs i quiz niepodległościowy

Centrum Kultury i Promocji oraz „Stowarzyszenie Gmina Aktywna +” zapraszają na cykl koncertów „Kulturalnie, zawsze masz wybór” - pierwszy koncert live już 11.11.2020 r. o godz. 18.00.

* Projekt realizowany przez „Stowarzyszenie Gmina Aktywna +” oraz Centrum Kultury i Promocji przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

 

Quiz niepodległościowy!
Pragniemy zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w wyjątkowej zabawie - pierwszym tego typu wydarzeniu na naszym facebooku! Quiz niepodległościowy zostanie przeprowadzony w formie transmisji LIVE na fanpage CKiP na facebooku - 11 listopada punktualnie o godz. 14:00. Każdy uczestnik jest mile widziany, bez względu na wiek - potrzebny będzie tylko smartfon z internetem (pełniący rolę pilota do zaznaczania odpowiedzi). Quiz zostanie przeprowadzony przy użyciu platformy www.kahoot.it Liczymy na zaciętą rywalizacje!. Wszelkie zasady gry zostaną wytłumaczone na początku transmisji LIVE. Zachęcamy do wcześniejszego zainstalowania aplikacji kahoot na telefonie (choć nie jest to konieczne), do sprawniejszego udzielania odpowiedzi.


*Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników quizu “Niepodległościowego” organizowanego w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy z siedzibą w Baranówce.

Konkurs plastyczny pod hasłem ,,KTO TY JESTEŚ...Polak mały”

Centrum Kultury i Promocji w Baranówce zaprasza wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „KTO TY JESTEŚ...Polak mały”.
Konkurs organizowany jest z okazji obchodów 102. rocznicy odzyskanie przez Polskę niepodległości i ma na celu krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
Technika wykonania prac dowolna plastyczna. Format prac A4.
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne od 4 do 6 lat, dzieci od kl. I do III, dzieci od IV do VIII klasy.
Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę.
Prace należy sfotografować i zdjęcie przesłać do dnia 11.11.2020 r. na adres: e- mail: ckip@ckip.pl

Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, staranność i estetyka, wkład pracy, samodzielność wykonania pracy.
Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
Komisja Konkursowa wybierze spośród przesłanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.11.2020 r. na stronie internetowej Centrum Kultury i Promocji.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
Uwagi:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2. Dyplomy i nagrody będą do odbioru w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranówce.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy.


Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!


*Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu plastycznego pod hasłem ,,KTO TY JESTEŚ...” organizowanego w Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy z siedzibą w Baranówce.

2020-11-09