Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Moja woda - Komunikat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Komunikat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie programu priorytetowego „Moja woda”

Szanowni Państwo,
w związku z dużą ilością zapytań o możliwość składania wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda” informujemy, że od dnia 22 marca 2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wznowił nabór w ramach ww. działania.
Poniżej przedstawiamy podstawowe złażenia przedmiotowego programu:

Program priorytetowy „Moja woda”.

DOTYCZY WNIOSKÓW SKŁADANYCH OD 22.03.2021 r. (nowy nabór 2021)

Informacje ogólne
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości , na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowanie z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.
Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie instalacji:

 • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania)
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”)
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń)
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.
Warunki:

 • minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł,
 • minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem wersji papierowej wniosku do Funduszu.

Kroki do uzyskania dofinansowania

 1. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem naboru wniosków zamieszczonym poniżej.
 2. Zaloguj się (jeżeli nie posiadasz jeszcze konta – najpierw zarejestruj się) na Portalu Beneficjenta i pobierz formularz wniosku z zakładki OFERTY FUNDUSZU -> PROGRAMY I KONKURSY zgodnie z instrukcją.
 3. Wypełnij wniosek i upewnij się, czy wszystko zostało prawidłowo wypełnione klikając w prawym górnym rogu wniosku „Weryfikacja formularza” (żadne pole nie może wyświetlać się na czerwono, status wniosku musi być „poprawny”) a następnie zapisz prawidłowo wypełniony wniosek na swoim dysku.
 4. Prześlij zapisaną wersję elektroniczną (tj. wypełniony plik PDF niepodpisany a nie skan) za pomocą skrzynki podawczej PDF na swoim koncie w Portalu Beneficjenta.
 5. Złóż wersję podpisaną wniosku:
  • za pomocą Profilu Zaufanego zgodnie z instrukcją (jest to zalecana przez nas droga, przyspieszająca wpływ wniosku)
  • lub wydrukuj wniosek, podpisz (oraz daj do podpisu osobom trzecim jeśli dotyczy) i złóż osobiście w siedzibie Funduszu w pojemniku specjalnym na parterze lub wyślij pocztą tradycyjną na adres: WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.

UWAGA: wymagane jest złożenie wniosku w OBU wersjach tj. elektronicznej (o której mowa w pkt 4) oraz podpisanej (o  której mowa w pkt 5). Obie wersje muszą mieć taką samą sumę kontrolną (suma kontrolna to ciąg znaków generujący się pod kodem kreskowym na górze pierwszej strony. Suma ta powtarzana jest na każdej stronie więc nie można wymieniać pojedynczych stron. Suma zmienia się po każdej zmianie wprowadzonej we wniosku.

2021-03-24