Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Projekt Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 – konsultacje społeczne

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2021-2030 dziękując wszystkim, którzy włączyli się w proces tworzenia tego dokumentu poprzez wypełnienie ankiet skierowanych do mieszkańców jak i uczestnictwo w roboczych warsztatach strategicznych.

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo projekt dokumentu wraz z Formularzem zgłaszania uwag. Dokumenty te będą dostępne od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. tj. przez okres 35 dni.

Ewentualne uwagi do projektu Strategii prosimy zamieścić w załączonym Formularzu i przesłać na adres mailowy: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl ,uwagi można również składać w wersji papierowej do urzędu gminy.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 wraz Formularzem uwag dostępny jest pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,10345,dokumenty.html

2021-03-15