Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Środki Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla naszej Gminy

W ramach wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w czasie trwania pandemii COVID-19  Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku przeznaczono  dla gmin, w tym miast na prawach powiatu, powiatów i jednostek samorządu terytorialnego znaczne środki finansowe zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

W trybie konkursowym dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziano rozdzielenie środków w wysokości 6 mld zł. w ramach dwóch naborów ogłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów (za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego).

Nasza Gmina złożyła wnioski w ramach I – szego jak i II-go naboru. W naborze wrześniowym roku 2020 złożyliśmy o wsparcie finansowe realizacji zadań inwestycyjnych 7 wniosków. Wynikiem prac Komisji konkursowej powołanej przez Prezesa Rady Ministrów przyznano nam wsparcie w wysokości 1 500 000 zł na rozbudowę szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w Goszczy.

W ramach II-go naboru w grudniu 2020 r. dopuszczono do złożenia maksymalnie 3 wnioski, stąd ponownie wystąpiliśmy o wsparcie finansowe o łącznej wysokości 7 mln zł na:

-  rozbudowę drogi gminnej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury w Baranówce,

-  budowę budynku administracyjnego przeznaczonego na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej,

-  zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum gminy.

 

Oczekujemy na wyniki pracy Komisji konkursowej.

2021-01-07