Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączyły się w akcje dowozu Seniorów do wyznaczonych punktów szczepień.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zapewnia bezpłatny transport do punktów szczepień na tere-nie gminy. dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwo-ści samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Osoby te będą mogły umówić się na transport do punktu szczepień za pośrednictwem numeru telefonu 12 3871311 lub 12 3871410 dostępnym:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00.

UWAGA!
Na dowóz do punktu szczepień umawiamy się WYŁĄCZNIE w sytuacji gdy:

  • mamy wyznaczony termin szczepienia;
  • nie mamy możliwości dojazdu we własnym zakresie.

Umówienia dowozu należy dokonać niezwłocznie po wyznaczeniu terminu szczepienia.

2021-03-24