Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Fundusz Sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców Gminy. Są to środki finansowe przypadające na poszczególne sołectwa, wyodrębniane w budżecie Gminy, a ich wysokość jest wyliczana dla danego sołectwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poszczególne sołectwa mają prawo do wskazania na co należy wydatkować kwoty przypadające z Funduszu Sołeckiego.

Poniżej przedstawiamy Państwu materiały, które bardziej szczegółowo pomogą przybliżyć tematykę Funduszu Sołeckiego oraz załączamy wzory dokumentów do wykorzystania w przedmiotowym temacie w poszczególnych latach.

2024-07-12