Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Magdalena Kołodziej - Radca prawny


Parter, pokój nr 9
tel. 12 387 14 10 wewn. 39

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

  1. udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji prawa;
  2. udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy;
  3. uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
  4. wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów uchwał rady oraz zarządzeń wójta;
  5. występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego;

 

2022-10-05