Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Inspektor ds. obronnych, ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej i sportu - Aleksandra Bielecka


I piętro, pokój nr 23
tel. 12 387 14 10 wewn. 19

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

  1. przygotowywanie i realizowanie przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie gminy;
  2. wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku RP;
  3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia gotowości bojowej i wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy;
  4. realizowanie zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
  5. prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu (współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie);

 

2024-01-29