Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Wydawanie dowodów osobistych (SO 01)

karta usług

  • Zgłoszenie utraty/ uszkodzenia dowodu osobistego (SO 02)

karta usług

wniosek PDF

pełnomocnictwo do zgłoszenia utraty/uszkodzenia

  • Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (SO 05)

karta usług

wniosek PDF

  • Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych w trybie jednostkowym (SO 06)

karta usług

wniosek PDF

  • Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym (SO 07)

karta usług

wniosek- zawieszenie certyfikatów PDF

wniosek-cofnięcie zawieszenia certyfikatów PDF

  • Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (SO 08)

karta usług

wniosek

KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

  • WNIOSEK O UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA (SO 03)

KARTA USŁUG

wniosek - obywatel Polski PDF

wniosek- cudzoziemiec PDF

oświadczenie PDF / oświadczenie DOC

  • Dopisanie do spisu wyborców (SO 04)

karta usług

wniosek PDF

  • ZASTRZEŻENIE ALBO COFNIĘCIE ZASTRZEŻENIA NUMERU PESEL (SO 05)

karta usług

wniosek PDF

 

 

 

2024-03-01