Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

PODATKI- WYMIAR PODATKU, KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

 • Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku rolnego (FN 01)

karta usług

Stawki podatku rolnego na rok 2020

Stawki podatku rolnego na rok 2021

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 01.07.2019 r. i później:

Dla osób fizycznych:

informacja o gruntach IR-1 PDF

informacja o gruntach wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

Dla osób prawnych:

deklaracja na podatek rolny DR-1 PDF

deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30.06.2019 r. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30.06.2019:

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 XLS

zał. nr 3 PDF / zał. nr 3 XLS

 

 • Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (FN 02)

karta usług

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 01.07.2019 r. i później:

Dla osób fizycznych:

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 PDF

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

Dla osób prawnych:

deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 PDF

deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30.06.2019 r. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30.06.2019:

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 XLS

zał. nr 2 PDF / zał. nr 2 XLS

 

 • Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku leśnego (FN 03)

karta usług

Stawka podatku leśnego na rok 2020

Stawka podatku leśnego na rok 2021

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 01.07.2019 r. i później:

Dla osób fizycznych:

informacja o lasach IL-1 PDF

informacja o lasach wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

Dla osób prawnych:

deklaracja na podatek leśny DL-1 PDF

deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

 

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30.06.2019 r. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30.06.2019:

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 XLS

zał. nr 4 PDF / zał. nr 4 XLS

 

 • Wnioski w sprawach ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym - osoby fizyczne (FN 04)

karta usług

 

 • Wnioski w sprawach ulg w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty) (FN 05)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

 

 • Zwrot podatku akcyzowego (FN 06)

karta usług

wniosek PDF

wniosek PDF wersja aktywna

formularz informacji PDF 

oświadczenie o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach

oświadczenie o posiadanych gruntach w innej gminie

 

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN 07)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu w dokumentach wymiarowych podatku (FN 08)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 

 • Wniosek o zwolnienie od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (FN 09)

karta usług

 

 • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (FN 17)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 

 • Ulgi w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych stanowiących dochód gminy a realizowanych przez urzędy skarbowe (FN 18)

karta usług

 

 • Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa (FN 19)

karta usług

informacja o sytuacji majątkowej PDFinformacja o sytuacji majątkowej DOC

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych (FN 10)

karta usług

deklaracja PDF

zał. do deklaracji PDF

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 (FN 11)

karta usług

wniosek CEIDG-1

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (FN 14)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (FN 15)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 

 

 

2020-12-14