Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

PODATKI- WYMIAR PODATKU, KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

 • Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku rolnego (FN 01)

karta usług

Stawki podatku rolnego na rok 2020

Stawki podatku rolnego na rok 2021

Stawki podatku rolnego na rok 2022

Stawki podatku rolnego na rok 2023

Stawki podatku rolnego na rok 2024

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 01.07.2019 r. i później:

Dla osób fizycznych:

informacja o gruntach IR-1 PDF

informacja o gruntach wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

Dla osób prawnych:

deklaracja na podatek rolny DR-1 PDF

deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30.06.2019 r. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30.06.2019:

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 XLS

zał. nr 3 PDF / zał. nr 3 XLS

 

 • Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (FN 02)

karta usług

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021

Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Stawka podatku od nieruchomości na rok 2023

Stawka podatku od nieruchomości na rok 2024

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 01.07.2019 r. i później:

Dla osób fizycznych:

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 PDF

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

Dla osób prawnych:

deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 PDF

deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30.06.2019 r. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30.06.2019:

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 XLS

zał. nr 2 PDF / zał. nr 2 XLS

 

 • Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku leśnego (FN 03)

karta usług

Stawka podatku leśnego na rok 2020

Stawka podatku leśnego na rok 2021

Stawka podatku leśnego na rok 2022

Stawka podatku leśnego na rok 2023

Stawka podatku leśnego na rok 2024

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 01.07.2019 r. i później:

Dla osób fizycznych:

informacja o lasach IL-1 PDF

informacja o lasach wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

Dla osób prawnych:

deklaracja na podatek leśny DL-1 PDF

deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami XLS (wersja aktywna)

 

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30.06.2019 r. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30.06.2019:

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 XLS

zał. nr 4 PDF / zał. nr 4 XLS

 

 • Wnioski w sprawach ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym - osoby fizyczne (FN 04)

karta usług

 

 • Wnioski w sprawach ulg w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty) (FN 05)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

 

 • Zwrot podatku akcyzowego (FN 06)

karta usług

wniosek-PDF

wniosek PDF - wersja aktywna

formularz informacji - PDF

oświadczenie o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach

oświadczenie o posiadanych gruntach w innej gminie

oświadczenie małżonka

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN 07)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu w dokumentach wymiarowych podatku (FN 08)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 

 • Wniosek o zwolnienie od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (FN 09)

karta usług

 

 • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (FN 17)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 

 • Ulgi w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych stanowiących dochód gminy a realizowanych przez urzędy skarbowe (FN 18)

karta usług

 

 • Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa (FN 19)

karta usług

informacja o sytuacji majątkowej PDFinformacja o sytuacji majątkowej DOC

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych (FN 10)

karta usług

deklaracja PDF

zał. do deklaracji PDF

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 (FN 11)

karta usług

wniosek CEIDG-1

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (FN 14)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (FN 15)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wydawanie zezwolenia na cateringową sprzedaż napojów alkoholowych

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 

 

 

2024-02-06