Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca jest gminą wiejską położoną w północno - wschodniej części województwa małopolskiego.

Jest jedną z większych gmin wchodzących w skład Powiatu Krakowskiego.

Główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez jej teren to:
  • droga wojewódzka nr 776 z Krakowa do Proszowic oraz Kazimierzy Wielkiej,
  • linia kolejowa relacji Kraków – Warszawa.
Gmina Kocmyrzów – Luborzyca, chociaż jest gminą rolniczą, z racji położenia oraz zagospodarowania terenów staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do osiedlania się oraz weekendowych "wypadów" za miasto.
 
Serdecznie zapraszamy do bliższego jej poznania !

 

2023-12-28