Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Pełnomocnik ds. Promocji i Komunikacji Społecznej - Aneta Caba


II piętro, pokój nr 25
tel. 12 387 14 10 wewn. 42

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1) Rzecznictwo
- odpowiedzialność za kształt polityki informacyjnej i promocyjnej Urzędu Gminy,
- udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych gminy,
- koordynacja spotkań i wywiadów,
- przygotowywanie informacji prasowych, komunikatów,
- monitoring prasy i dokumentacja obecności gminy w mediach,
- odpowiedzialność za redakcję i oprawę graficzną treści w mediach społecznościowych samorządu gminy (m.in. Facebook, Instagram),
- redakcja treści newslettera,
- aktualizacja strony internetowej gminy,
- współpraca przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych,
- udział w sesjach Rady Gminy, spotkaniach i komisjach


2) Komunikacja społeczna
- organizacja i prowadzenie otwartych spotkań z mieszkańcami,
- projektowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnych,
- organizacja konsultacji społecznych, debat, forów dyskusyjnych,
- formułowanie treści w mediach społecznościowych z uwzględnieniem zasad dialogu społecznego i partycypacji społecznej,
- prowadzenie i opracowywanie badań społecznych, wyniki przydatne m.in. w opracowywaniu dokumentów strategicznych gminy,
- wydawnictwa informacyjne,
- praca w terenie: spotkania z mieszkańcami, badania terenowe,
- organizacja kampanii promocyjnych i edukacyjnych

 

 

2024-05-20