Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dokumenty strategiczne

Statut Gminy 

Statut Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2016-2020

 

Budżet Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2018

Uchwała budżetowa

 

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy

Plan dostępny pod linkiem: www.koc.e-mpzp.pl

 

Studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium dostępne pod linkiem: http://www.kocmyrzow.e-mpzp.pl/

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Regulamin

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Program opieki nad zwierzętami

 

Gminny program wspierania rodziny

Gminny Program wspierania rodziny w gminie Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2017-2019

 

Program stypendialny dla uczniów

Gminny program stypendialny dla uczniów

 

 

 

 

2018-11-29