Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

OŚ.01 – Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości; oświadczenie PDF

OŚ.02 – Pełnomocnictwo; pełnomocnictwo PDF

OŚ.03 – Oświadczenie o posiadaniu zgód na wejście w teren; oświadczenie PDF

 

Gospodarka odpadami:

OŚ.04 – Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; wniosek PDF

OŚ.05 – Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; deklaracja PDF

 

Ochrona Środowiska:

OŚ.11 – Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew; wniosek

OŚ.12 – Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów; wniosek

OŚ.13 – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; wniosek

OŚ.14 – Wniosek o zaopiniowanie rocznego plany łowieckiego; wniosek

OŚ.15 – Wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego znakowania psa; wniosek

OŚ.16 – Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną; wniosek

OŚ.17 – Wniosek o odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca; wniosek

 

Kanalizacja i nieczystości ciekłe:

OŚ.20 – Zgłoszenie rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków; wniosek

OŚ.21 – Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości przyłączenia zabudowy do gminnej sieci kanalizacyjnej (dotyczy nieruchomości, które nie mają możliwości włączenia do sieci kanalizacyjnej); wniosek

OŚ.22 – Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej; wniosek

OŚ.23 – Wniosek o sprawdzenie planu sytuacyjnego; wniosek

OŚ.24 – Wniosek o wydanie warunków technicznych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej; wniosek

OŚ.25 – Wniosek o uzgodnienie projektu urządzeń kanalizacji sanitarnej; wniosek

OŚ.26 – Wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych; WNIOSEK-PDF, WNIOSEK - DOCX

OŚ.27 – Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; WNIOSEK - PDF, WNIOSEK - DOCX

 

2024-07-11