Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 • DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

deklaracja PDF/ deklaracja DOC/ 

wzór deklaracji

 • Informacja o braku możliwości przyłączenia nowo projektowanej zabudowy do gminnej sieci kanalizacyjnej (OŚ 01)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (OŚ 02)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zapewnienie odbioru ścieków (warunki przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej) (OŚ 03)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zezwolenie na przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej (OŚ 04)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zmiana stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich (OŚ 05)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Opiniowanie rocznych planów łowieckich (OŚ 06)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną (OŚ 07)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (OŚ 08)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów (OŚ 09)

karta usług

wniosek osoby fizyczne PDF / wniosek osoby fizyczne DOC

wniosek osoby prawne PDF / wniosek osoby prawne DOC

oświadczenie PDF / oświadczenie DOC

 • Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (OŚ 10)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wpis/zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (OŚ 11)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

 • Wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego znakowania psa (OŚ 12)

karta usług

wniosek PDF / wniosek DOC

2021-03-01