Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacje dot. wsparcia w związku z COVID-19

W związku z aktualną sytuacją gospodarczą w kraju, spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, informujemy o możliwości uzyskania ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, które reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

 

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w zw. z art. 67a tejże ustawy i wynika z nich, iż organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i/lub odsetki za zwłokę.

Szczegółowe informacje: INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ  oraz pod numerem telefonu: 12/ 387 14 10 wewn. 28

Zarząd Województwa Małopolskiego wraz z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie opracował „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”

Vademecum na czas pandemii - szczegółowe informacje

Na prośbę Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zamieszczamy informację dotyczącą wsparcia dla małopolskich przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa.

Dziś epidemia koronawirusa decyduje o przyszłej kondycji i funkcjonowaniu firmy. Oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego to adekwatna pomoc do nowych warunków prowadzenia biznesu. Mamy dla nich konkretne wsparcie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora MŚP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, proponujemy:

  • usługi doradztwa w zakresie sporządzenia biznesplanów,

  • asystę i doradztwo przy zakładaniu firmy.

  • pomoc w przygotowaniu wniosków dla przedsięwzięć gospodarczych

  • pomoc w zakresie wniosków o dotacje krajowe i regionalne.

W tym trudnym okresie zachęcamy do dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w warunkach online. Nowa edycja projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus – daje możliwość uzyskania dofinansowanie na szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców nie wychodząc z domu.

https://www.marr.pl/mbonplus/

 

Od samego początku epidemii jesteśmy dla małopolskich przedsiębiorców. Opracowaliśmy dla nich „Poradniki przedsiębiorcy w czasie epidemii koronawirusa”. To zbiór praktycznych informacji o rządowym wsparciu m.in.: Tarcza Antykryzysowa, Tarcza Antykryzysowa 2.0, Tarcza Finansowa, Małopolska Tarcza Antykryzysowa, ograniczenia i działania ochronne. Kompendium wiedzy jest dostępne bezpłatnie na naszej stronie internetowej.

https://www.marr.pl/news/przewodnik-przedsiebiorcy-w-czasie-epidemii-koronawirusa/

 

„Kupuj lokalnie. Wspieraj polskich przedsiębiorców”, to nasza akcja, którą zachęcamy Małopolan do zaopatrywania się w produkty od regionalnych producentów. Wielu z nich swoją działalność przeniosło do Internetu. Dziś pozornie zwykłe zakupy mogą dać szansę na przetrwanie na rynku. https://www.marr.pl/news/kupuj-lokalnie-wspieraj-polskich-przedsiebiorcow/

 

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi teraz szczególnie uwzględniamy sytuację kryzysową. Uruchomiliśmy akcję HR-online, czyli możliwość uzyskania zdalnych porad.

https://www.marr.pl/news/hronline/

 

#ToTwójBiznesJestDlaNasNajważniejszy!

2021-03-11