Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2019-03-07
Zwrot akcyzy-wydłużony termin składania wniosków
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyjątkowo w 2019 r. pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego został przedłużony do dnia 1 kwietnia.
Zobacz więcej »
2019-03-06
Nabór wniosków - Korona Północnego Krakowa
Informacja o naborze wniosków grantowych w Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa.
Zobacz więcej »
2019-03-07
Zielona wiosna 2019 !
21 marca 2019 r. w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny, rozpoczną się nasadzenia zieleni wokół szkół oraz wybranych budynków użyteczności publicznej.
Zobacz więcej »
2019-03-19
BudowaPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Realizując zadania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca, między innymi dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej i poprawy stanu środowiska naturalnego, w miesiącu marcu bieżącego roku, ukończono kolejny etap budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie.
Zobacz więcej »
2019-03-19
Konkurs FIO - Małopolska Lokalnie
Szukamy najlepszych pomysłów na innowacyjne projekty społeczne oraz na przemyślane projekty rozwojowe dla organizacji. W zamian oferujemy dofinansowanie i wiedzę w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie - Północ prowadzonego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych.
Zobacz więcej »
2019-03-19
III nabór do projektu "Kierunek PRACA !"
Na prośbę Instytutu Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o., zamieszczamy informację w sprawie naboru do projektu "Kierunek PRACA !".
Zobacz więcej »
2019-03-19
Jakość powietrza w dniu 19.03.2019 r.
Jakość powietrza w dniu 19.03.2019 r. dla miasta Krakowa i powiatu krakowskiego: DOBRA
Zobacz więcej »
2019-03-18
Jakość powietrza w dniu 18.03.2019 r.
Jakość powietrza w dniu 18.03.2019 r. dla miasta Krakowa i powiatu krakowskiego: DOBRA
Zobacz więcej »
2019-03-15
Jakość powietrza w dniu 15.03.2019 r.
Jakość powietrza w dniu 15.03.2019 r. dla miasta Krakowa i powiatu krakowskiego: DOBRA
Zobacz więcej »
2019-03-14
Jakość powietrza w dniu 14.03.2019 r.
Jakość powietrza w dniu 14.03.2019 r. dla miasta Krakowa i powiatu krakowskiego: DOBRA
Zobacz więcej »
2019-03-13
Jakość powietrza w dniu 13.03.2019 r.
Jakość powietrza w dniu 13.03.2019 r. dla miasta Krakowa i powiatu krakowskiego: DOBRA
Zobacz więcej »
2019-03-12
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje V edycję konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów" przeznaczonego dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Zobacz więcej »
2019-02-01
Zebranie wiejskie Sulechów-informacja
Sołtys miejscowości Sulechów, pan Marian Nowak, informuje że zebranie wiejskie zwołane na dzień 27 stycznia 2019 r. odbyło się. Podziękowania dla mieszkańców za liczne przybycie.
Zobacz więcej »
2019-01-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-01-29
Zebranie wiejskie Krzysztoforzyce - II termin
Sołtys miejscowości Krzysztoforzyce, pan Antoni Trela, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie - II termin.
Zobacz więcej »
2019-01-29
Zebranie wiejskie Łososkowice
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zawiadamia mieszkańców sołectwa Łososkowice, że w dniu 1 lutego 2019 r. /piątek/ o godz. 18.00 w budynku Remizy OSP odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-29
Zebranie wiejskie Zastów - II termin
Sołtys wsi Zastów, pani Jolanta Łaciak, zaprasza na Zebranie Wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2019-02-27
V Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
25 lutego 2019 roku odbyła się V Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-02-21
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 25.02.2019 r.
Zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się V Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-01-31
IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 28 stycznia 2019 roku odbyła się IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-02-28
I Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 27 lutego 2019 r. odbyła się I Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-02-28
Zawiadomienie I Sesja Gminnej Rady Seniorów
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się I inauguracyjna Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-02-12
Skład Gminnej Rady Seniorów
Uprzejmie informujemy, że do składu Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca poszczególne sołectwa wskazały następujących Przedstawicieli
Zobacz więcej »
2019-03-15
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Realizując zadania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca, między innymi dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej i poprawy stanu środowiska naturalnego, w miesiącu marcu bieżącego roku, ukończono kolejny etap budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie.
Zobacz więcej »
2019-03-12
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Dnia 06.03.2019 r. zostały podpisane umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej w miejscowości Zastów, remizy w miejscowości Łuczyce oraz remizy w miejscowości Goszcza, a także na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniami.
Zobacz więcej »
2019-02-01
Parkingi "Parkuj i jedź"
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
Zobacz więcej »
2019-01-29
Budowa PSZOK w Kocmyrzowie
W ramach działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, między innymi dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej, w miesiącu styczniu bieżącego roku, rozpoczęły się prace budowlane przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zobacz więcej »
2019-01-14
Budowa PSZOK-wyłonienie wykonawcy
W związku z zakończeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” z dniem 19 grudnia 2018 r. została podpisana umowa zarówno z wykonawcą robót budowlanych, jak również inspektorem nadzoru. Koszt robót budowlanych po przetargu wyniósł 1 126 031,35 zł.
Zobacz więcej »
2019-03-15
Zebranie wiejskie w Wysiołku Luborzyckim
W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Wysiołka Luborzyckiego, że w dniu 23 marca 2019 r. /sobota/ o godzinie 16.00 w budynku Szkoły Podstawowej /Gimnazjum/ odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Zobacz więcej »
2019-03-15
Zebranie wiejskie w Wilkowie
W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Wilkowa, że w dniu 23 marca 2019 r. /sobota/ o godzinie 17.00 w budynku wiejskim odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Zobacz więcej »
2019-03-15
Zebranie wiejskie w Wiktorowicach
W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Wiktorowic, że w dniu 23 marca 2019 r. /sobota/ o godzinie 17.00 u Sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Zobacz więcej »
2019-03-15
Zebranie wiejskie w Rawałowicach
W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Rawałowic, że w dniu 24 marca 2019 r. /niedziela/ o godzinie 17.00 w budynku Remizy OSP odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Zobacz więcej »
2019-03-15
Zebranie wiejskie w Luborzycy
W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Luborzycy, że w dniu 23 marca 2019 r. /sobota/ o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy /sala obrad/ odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Zobacz więcej »

Kalendarium wydarzeń

2019-03-19