Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2019-05-24
Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca informujemy, że producenci rolni, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych i obiektach gospodarskich spowodowane wystąpieniem deszczu nawalnego oraz lokalnych podtopień mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Zobacz więcej »
2019-05-23
Intensywne opady deszczu !
W związku z intensywnymi opadami deszczu informujemy, że podjęliśmy działania w terenie. Wszystkie jednostki OSP są w dyspozycyjności. W razie podtopień i zalania posesji proszę dzwonić na nr alarmowy 112, gdzie jest stanowisko dowodzenia i koordynacji działań straży. W pozostałych sprawach jak np. dróg gminnych proszę dzwonić do Urzędu Gminy tel. 12 387 14 10.
Zobacz więcej »
2019-05-24
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny deszcz z burzami !
Komunikat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o silnych opadach deszczu i burzach (II stopień) na terenie powiatu krakowskiego. Ostrzeżenie jest ważne od godz. 18.00 dnia 23.05.2019 r. do godz. 18.00 dnia 24.05.2019 r.
Zobacz więcej »
2019-05-23
Ostrzeżenie hydrologiczne !
Komunikat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych III stopień, na skutek spływu wód opadowych, na całym odcinku Wisły, notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych z przekroczeniem stanów alarmowych.
Zobacz więcej »
2019-05-22
Dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego tj. 26 maja 2019 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.
Zobacz więcej »
2019-05-22
Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Goszyce
W związku z wolą Mieszkańców wsi Goszyce oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Goszyce w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Goszyce, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca przystąpiła do prac wprowadzających nazwy ulic w miejscowości Goszyce. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza projekt ulic w miejscowości Goszyce do konsultacji przez Mieszkańców na okres 14 dni. Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować na adres: akozlowska@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl lub osobiście w tut. Urzędzie, pok. 35 II piętro.
Zobacz więcej »
2019-04-29
Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W dniach 15.06. - 16.06.2019 r. serdecznie zapraszamy na IX Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz XXI Konkurs Potraw Regionalnych.
Zobacz więcej »
2019-05-24
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 30.05.2019 r.
Zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-05-23
Znaleziono psa !
SPRAWA NIEAKTUALNA ! WŁAŚCICIEL PIESKA ODNALEZIONY ! W dniu 23.05.2019 r., w godzinach porannych, w miejscowości Luborzyca znaleziono pieska. Pies średniej wielkości, czarny podpalany, ma brązową obrożę. Aktualnie został przygarnięty przez mieszkankę Luborzycy.
Zobacz więcej »
2019-05-23
Promesa dla gminy na przebudowę DW 776
W dniu 22 maja 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego miało miejsce uroczyste przekazanie promes dla gmin na realizację zadań w trybie inicjatyw samorządowych.
Zobacz więcej »
2019-05-23
„Małopolskie Remizy 2019”- dotacja dla OSP Łososkowice
W sobotę 18 maja 2019 r., podczas spotkania w Będkowicach, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka przekazał jednostce OSP Łososkowice promesę gwarantującą dofinansowanie zadania pn. „Roboty remontowo-budowlane na remizie OSP w Łososkowicach”.
Zobacz więcej »
2019-05-22
Ostrzeżenie meteorologiczne - ulewne deszcze i burze
Komunikat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o intensywnych opadach deszczu i burzach (II stopień) na terenie powiatu krakowskiego. Ostrzeżenie jest ważne od godz. 10.00 dnia 22.05.2019 r. do godz. 18.00 dnia 23.05.2019 r.
Zobacz więcej »
2019-05-23
Konkursy na stanowiska dyrektrów szkół podstawowych
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach oraz Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy.
Zobacz więcej »
2019-05-23
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim 160b, 32-010 Luborzyca. Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje oraz Zarządzenie nr 0050.26.2019 w załącznikach.
Zobacz więcej »
2019-05-10
Informacja dot. poboru II raty podatku i opłaty za odpady
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w miejscowościach, w których zostali wybrani nowi sołtysi tj.: Kocmyrzów, Łososkowice, Marszowice, Pietrzejowice, Skrzeszowice, Wiktorowice, Wilków, podatek i opłata za odbiór odpadów komunalnych, których termin płatności przypada do 15 maja 2019 r. będzie można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny numer rachunku bankowego podatnika.
Zobacz więcej »
2019-04-18
Zebranie wiejskie w Wilkowie
Sołtys miejscowości Wilków, pan Sławomir Mentel, zawiadamia mieszkańców o zebraniu wiejskim, które odbędzie się 28.04.2019 r. o godz. 11.00 w budynku wiejskim.
Zobacz więcej »
2019-02-01
Zebranie wiejskie Sulechów-informacja
Sołtys miejscowości Sulechów, pan Marian Nowak, informuje że zebranie wiejskie zwołane na dzień 27 stycznia 2019 r. odbyło się. Podziękowania dla mieszkańców za liczne przybycie.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2019-05-24
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 30.05.2019 r.
Zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-05-08
VII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
6 maja 2019 r. odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-04-30
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 06.05.2019 r.
Zawiadamiam, że w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-05-17
II Sesja Gminnej Rady Seniorów
Dnia 16 maja 2019 r. na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się II Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-05-10
Zawiadomienie II Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2019 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się II Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-02-28
I Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 27 lutego 2019 r. odbyła się I Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-02-28
Zawiadomienie I Sesja Gminnej Rady Seniorów
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się I inauguracyjna Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-02-12
Skład Gminnej Rady Seniorów
Uprzejmie informujemy, że do składu Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca poszczególne sołectwa wskazały następujących Przedstawicieli
Zobacz więcej »
2019-04-03
Projekt wymiany starych pieców węglowych
Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –ZIT.
Zobacz więcej »
2019-04-02
Budowa parkingu w centrum Kocmyrzowa
Dnia 21.03.2019 r. została podpisana umowa na budowę parkingu typu ,,Parkuj i jedź” zlokalizowanego w centrum Kocmyrzowa.
Zobacz więcej »
2019-03-15
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Realizując zadania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca, między innymi dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej i poprawy stanu środowiska naturalnego, w miesiącu marcu bieżącego roku, ukończono kolejny etap budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie.
Zobacz więcej »
2019-03-12
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Dnia 06.03.2019 r. zostały podpisane umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej w miejscowości Zastów, remizy w miejscowości Łuczyce oraz remizy w miejscowości Goszcza, a także na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniami.
Zobacz więcej »
2019-04-02
Parkingi "Parkuj i jedź"
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
Zobacz więcej »
2019-04-09
Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich
W okresie od 20.03. do 7.04.2019 r. we wszystkich sołectwach Gminy miały miejsce zebrania wiejskie, podczas których odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Wyniki wyborów przedstawia poniższa tabela.
Zobacz więcej »
2019-03-15
Harmonogram wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
Poniżej zamieszczamy harmonogram wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych miejscowościach Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Zobacz więcej »
2019-03-29
Zebranie wiejskie w Sulechowie
W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Sulechowa, że w dniu 6 kwietnia 2019 r. /sobota/ o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. Proponowany porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania. 2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej - powołanie komisji skrutacyjnej - określenie liczby członków Rady Sołeckiej - zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej - autoprezentacja kandydatów - tajne głosowanie - ogłoszenie wyników 3. Sprawy bieżące W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji /tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/, zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut /niezależnie od ilości uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/. /-/ Wiesław Wójcik Zastępca Wójta
Zobacz więcej »
2019-03-29
Zebranie wiejskie w Skrzeszowicach
W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Skrzeszowic, że w dniu 7 kwietnia 2019 r. /niedziela/ o godzinie 16.00 w budynku Remizy OSP odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. Proponowany porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania. 2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej - powołanie komisji skrutacyjnej - określenie liczby członków Rady Sołeckiej - zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej - autoprezentacja kandydatów - tajne głosowanie - ogłoszenie wyników 3. Sprawy bieżące W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji /tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/, zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut /niezależnie od ilości uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/. /-/ Wiesław Wójcik Zastępca Wójta
Zobacz więcej »
2019-03-29
Zebranie wiejskie w Pietrzejowicach
W związku z Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie określenia terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zawiadamia się Mieszkańców Pietrzejowic, że w dniu 7 kwietnia 2019 r. /niedziela/ o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. Proponowany porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania. 2. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej - powołanie komisji skrutacyjnej - określenie liczby członków Rady Sołeckiej - zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej - autoprezentacja kandydatów - tajne głosowanie - ogłoszenie wyników 3. Informacja Przedstawiciela Gminnej Rady Seniorów. 4. Sprawy bieżące W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji /tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/, zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut /niezależnie od ilości uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/. /-/ Wiesław Wójcik Zastępca Wójta
Zobacz więcej »

Kalendarium wydarzeń

2019-05-20