Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2018-09-18
Witamy na naszej nowej stronie internetowej
Szanowni Państwo Serdecznie witamy w nowym serwisie internetowym Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Mamy nadzieję, że będzie on dla Państwa bardziej przejrzystym i czytelnym źródłem lokalnych informacji.
Zobacz więcej »
2018-09-18
Awaria wody
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie - Luborzycy uprzejmie informuje Odbiorców, iż w związku z awarią wodociągu w m. Wiktorowice w dniu dzisiejszym tj. 18.09.2018 r. do godz. 15:00 mogą występować braki w dostawie wody w miejscowościach Maciejowice, Wiktorowice. Przepraszamy za powstałe utrudnienia
Zobacz więcej »
2018-09-18
Informacja Komisarza Wyborczego II z dnia 13 września 2018 r. o obwodach głosowania
Na podstawie art.16 par. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Krakowie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Zobacz więcej »
2018-09-18
Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Karniowie
W niedzielę 9 września 2018 r., Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie była otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Do zwiedzania nowego budynku zaprosili przybyłych gości Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca pan Marek Jamborski, Rada Gminy, Dyrektor szkoły pani Aneta Zięcik-Dziuba, Nauczyciele, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
Zobacz więcej »
2018-09-18
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania przyjmowane są do dnia 21 września 2018 r. w pok. 33 /II piętro/ w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 9.00-18.00 wtorek-czwartek 7.00-15.00 piątek 7.00-14.00
Zobacz więcej »
2018-07-02
Kredyty klęskowe dla rolników
Poniżej zamieszczamy komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie dotyczący kredytów klęskowych dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę. Kredyty klęskowe - ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu. Warunki uzyskania kredytu klęskowego: 1. Warunek konieczny - trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów- wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony 2. Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR- dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku 3. Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank
Zobacz więcej »
2018-09-14
Zawiadomienie 2018.09.14
Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-08-20
XLIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
W czwartek 16 sierpnia 2018 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołu, z poprzedniej XLII Sesji, głos zabrała obecna na czwartkowym posiedzeniu pani Barbara Golanko, Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Słomnikach, która przedstawiała obecnym na Sesji informację dotyczącą m.in. różnych form wspierania osób bezrobotnych.
Zobacz więcej »
2018-09-14
Zawiadomienie 2018.08.13
Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-07-17
XLII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 12 lipca 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy odbyła się XLII Sesja Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się, zgodnie z obowiązującymi procedurami, od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu, z poprzedniej XLI Sesji Rady.
Zobacz więcej »
2018-09-14
Zawiadomienie 2018.07.06
Zawiadamiam, że w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-08-23
Projekt pn "Budowa parkingów "parkuj i jedź" ...w trakcie realizacji
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
Zobacz więcej »
2018-08-02
Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych dobiega końca.
Roboty termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” - dobiegają końca.
Zobacz więcej »
2018-07-25
Modernizacja drogi gminnej Głęboka - Karniów
Rozpoczęto roboty drogowe na drodze gminnej K 600341 Głęboka - Karniów. Zakres robót obejmuje: wykonanie poszerzeń jezdni do 5 m, odcinkowe oczyszczenie rowów i przepustów, wykonanie nowej nawierzchni mineralno - bitumicznej i utwardzenie poboczy na odcinku 1 400 mb. Wykonawcą robót jest firma PRODiM Oskar Niezabitowski .
Zobacz więcej »
2018-06-26
Budowa ścieżki rowerowej EuroVelo 11
W dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie odbyło się spotkanie z udziałem Członka Zarządu Województwa Małopolskiego pana Leszka Zegzdy, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego pana Wojciecha Skuchy oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie pani Marty Maj, w sprawie budowy ścieżki rowerowej EuroVelo 11 biegnącej od Wzgórz Krzesławickich do granicy województwa świętokrzyskiego przez gminy: Kocmyrzów – Luborzyca, Koniusza oraz Proszowice.
Zobacz więcej »

Kalendarium wydarzeń

2018-09-14