Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2023-01-26
W niedzielę 29 stycznia GRAMY dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy WOŚP wspólnie ze sztabem nr #6471 przy Szkole Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy
W niedzielę 29 stycznia GRAMY dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy WOŚP wspólnie ze sztabem nr #6471 przy Szkole Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy
Zobacz więcej »
2023-01-26
UWAGA! Zamknięty parking przy Urzędzie Gminy w dniach 28-29.01.2023r.
Informujemy, że parking między urzędem gminy, a szkołą podstawową będzie zamknięty w dniach 28-29 stycznia w związku z organizacją finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prosimy o wyrozumiałość i nie parkowanie od piątku od godziny 19.00.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Poświąteczna zbiórka choinek
Informujemy, iż choinki żywe i cięte będą odbierane od mieszkańców przez firmę MPGO, przy okazji odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych) w dniach 16-27 stycznia 2023 roku. Choinki bez ozdób należy wystawić przed posesję obok kosza w dniu odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości.
Zobacz więcej »
2022-11-30
Informacja dot. sprzedaży węgla
W dniu 4 listopada 2022 r. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca przystąpiła do programu dystrybucji węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego, określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023
Przekazujemy numery telefonów i wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wojewódzkiej w sezonie 2022/2023.
Zobacz więcej »
2023-01-27
SKRZYDŁA DORBOCI 2022
Zapraszamy do składania kandydatur w dniach 01.02-17.02.2023r. To od was zależy kto w tym roku otrzyma tytuł Bohatera Roku, Przedsiębiorcy Roku, Inicjatyw społecznych na rzecz promocji lub poprawy życia na terenie naszej gminy oraz wyróżnienie za całokształt działalności i pracy zawodowej.
Zobacz więcej »
2023-01-27
4 lata dla Małopolski Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
Zarząd Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych na konferencję "4 lata dla Małopolski Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027".
Zobacz więcej »
2023-01-26
Konkurs dla KGW o Nagrodę Małożnki Prezydenta RP - III Edycja
Konkurs dla KGW o Nagrodę Małożnki Prezydenta RP - III Edycja. Nabór do konkursu od 12 stycznia do 12 marca 2023 r.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
Zamieszczamy komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Ponad milion złotych dofinanowania dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
1 196 126,00 zł na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa zbiornika wieżowego w Karniowie oraz rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej" otrzymała Gmina Kocmyrzów – Luborzyca. Promesę na realizację tego zadania odebrał Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca podczas uroczystego przekazania promes.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Kolejne środki zewnętrzne dla naszej gminy
Kolejne środki zewnętrzne dla naszej gminy. Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Marek Jamborski w dniu 19.01.2023r. odebrał promesę na kwotę 75 000 zł w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskiego projektu grantowego pt. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II".
Zobacz więcej »
2023-01-20
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 stycznia 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Zobacz więcej »
2023-01-26
Efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa – działania przedsiębiorcze 2022r.
W zakończonym 2022 roku udało nam się przeprowadzić dwa nabory wniosków na działania skierowane do osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz do firm już istniejących na naszym obszarze. Dla przypomnienia prowadzimy konkursy na terenie następujących podkrakowskich gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki.
Zobacz więcej »
2023-01-13
Szkolenie pt. "Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy"
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krakowie organizuje szkolenie pt. " Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" 15.02.23r. w świetlicy wiejskiej w Dojazdowie
Zobacz więcej »
2023-01-26
Uroczyste otwarcie Filii Samorządowego Żłobka „Małe Misie” w Głębokiej
W dniu 11 stycznia 2023 roku odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia w Głębokiej Filii Samorządowego Żłobka „Małe Misie.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Przekazanie odzieży specjalistycznej OSP
W dniu 09.01.2023r. miało miejsce przekazanie odzieży specjalistycznej dla dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.
Zobacz więcej »
2022-12-15
Dystrybucja preparatu jodku potasu.
Przedstawiamy ulotkę informacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą profilaktyki jodowej.
Zobacz więcej »
2023-01-26
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 stycznia 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Zobacz więcej »
2023-01-16
Informacja o wyborze Sołtysa w miejscowości Głęboka
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, iż w dniu 15.01.2023 r. na zebraniu wiejskim w miejscowości Głęboka odbyły się wybory uzupełniające Sołtysa. W ich wyniku Sołtysem został p. Zbigniew Pragnący.
Zobacz więcej »
2023-01-13
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dla Sołectwa Rawałowice
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zmiany statutu sołectwa Rawałowice Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2023-01-05
Zebranie Wiejskie Wsi Głęboka w dniu 15.01.2023r. - Wybory Sołtysa
W związku z Uchwałą Nr XLI/398/2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w miejscowości Głęboka zawiadamia się Mieszkańców Głębokiej, że w dniu 15 stycznia 2023 r. /niedziela/ o godzinie 17.00 w budynku Remizy OSP odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa.
Zobacz więcej »
2022-12-29
Konsultacje dla Sołectwa Rawałowice - przypomnienie
Przypominamy Mieszkańcom Sołectwa Rawałowice, że do 2 stycznia 2023 r. mogą wziąć udział w konsultacjach, których przedmiotem jest zmiana Statutu Sołectwa Rawałowice polegająca na wyznaczeniu drugiego terminu zebrania wiejskiego jedną godzinę później po pierwszym terminie.
Zobacz więcej »
2022-12-16
Wszczęcie postępowania w spr. odszkodowania za udziały w prawie własności nieruchomości
Wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w m. Zastów
Zobacz więcej »
2022-12-14
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów dz. 638/11 - gastronomia
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów dz. 638.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2023-01-25
Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 30.01.2023r.
Zawiadomienie, że w dniu 30 stycznia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2023-01-23
Informacja o posiedzeniu Wspólnym Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 26.01.2023r.
Informujemy, że w dniu 26 stycznia 2023 r. r. o godz. 8.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2023-01-20
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska w dniu 24.01.2023 r.
Przewodnicząca Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 24.01.2023r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-01-18
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 23.01.2023r. o godz. 15.00
Przewodnicząca Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuję, że w dniu 23.01.2023r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2023-01-16
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19.01.2023 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 19.01.2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-11-16
Zawiadomienie VIII Sesji Gminnej Rady Seniorów 21 listopada 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2022r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka) odbędzie się VIII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-20
VII Sesja Gminnej Rady Seniorów
Na posiedzeniu VII Sesji Gminnej Rady Seniorów przedstawiono potrzeby starszych mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie Radnych Seniorów i Radnych Gminy z udziałem Wójta w celu wypracowania dalszej współpracy dotyczącej seniorów i polityki senioralnej.
Zobacz więcej »
2022-05-13
Zawiadomienie VII Sesja Gminnej Rady Seniorów 20 maj 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2022r. /piątek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-08-23
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 23 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, posiedzenie VI Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2021-08-18
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów 23.08.2021 r.
Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2021r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2023-01-12
Klub Senior+ w Zastowie
Wraz z nowym rokiem działalność rozpoczyna Klub Senior+ w Zastowie.
Zobacz więcej »
2023-01-12
Winda przy budynku urzędu gminy
Zakończyły się prace budowlane związane z wykonaniem platformy dźwigowej przy budynku administracyjnym urzędu gminy. Po dokonaniu odpowiednich odbiorów technicznych i przyjęciu do użytkowania przez nadzór budowlany winda zostanie udostępniona do korzystania. Szacujemy, że nastąpi to w drugiej połowie stycznia. Budynek urzędu gminy stanie się bardziej dostępny dla osób starszych, niepełnosprawnych i wszystkich dla których schody są barierą, w tym także matek i osób z dziećmi w wózkach. Zadanie zrealizowane w ramach programu "Rosnąca odporność " za kwotę 332 343, 23 zł
Zobacz więcej »
2023-01-12
Prusy mają nowe miejste spotkań i integracji społecznej
Prusy zyskały nowe miejsce spotkań i integracji społecznej, dzięki realizacji zadania pt: "Wykonanie i montaż wiaty przy szkole podstawowej wraz z wyposażeniem" w ramach funduszu sołeckiego.
Zobacz więcej »
2022-12-28
Dotacja na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Baranówce
Gmina otrzymała dotację na zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Baranówce w wysokości 30 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 43 846,03 zł. Zadanie współfinansowane jest w ramach projektu : "Podniesienie standardów i jakości życia w Sołectwie Baranówka poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej” ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”
Zobacz więcej »
2022-12-13
ZGK - przystępuje do realizacji dwóch dużych inwestycji
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie - Luborzycy przystępuje do realizacji dwóch dużych inwestycji tj. zaprojektowania i wykonania zbiornika wyrównawczego wody pitnej, budynku hydroforni wraz z kompletnym zestawem hydroforowym oraz siecią wodociągową w miejscowości Dojazdów na kwotę 2.149 941,60 zł brutto, zaprojektowania i wybudowania zbiornika wyrównawczego wody pitnej w miejscowości Łuczyce na kwotę 1.097 729,49 zł
Zobacz więcej »
2022-11-10
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego.
W ramach poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego zostało wykonane i oddane w pełni do użytkowania dedykowane doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 ( w km 1+017 odcinka 025 drogi wojewódzkiej nr 776) na granicy miejscowości Dojazdów, Prusy i Sulechów.
Zobacz więcej »
2022-11-09
Modernizacja dróg rolniczych
W październiku zakończyły się prace związane z modernizacją dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. W ramach prowadzonych prac wykonano nawierzchnie asfaltowe w miejscowościach Marszowice i Skrzeszowice oraz nawierzchnie z kruszywa kamiennego w miejscowościach Głęboka i Baranówka. Ponadto odtworzone zostały pobocza i miejscowo rowy przydrożne.
Zobacz więcej »
2022-11-07
Trwają prace remontowe i budowlane filii samorządowego żłobka „Małe Misie” w Głębokiej
Trwają prace remontowe i budowlane, aby w niedługim czasie filia samorządowego żłobka „Małe Misie” w Głębokiej mogła przyjąć kolejne 71 dzieci. Tym sposobem Żłobek Samorządowy Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będzie jednym z największych, tzn. najbardziej licznym żłobkiem w powiecie krakowskim.
Zobacz więcej »
2022-11-02
Dofinansowanie na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Baranówce
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, Sołectwo Baranówka otrzymało dofinansowanie na wyposażenie świetlicy wiejskiej, we wnioskowanej kwocie 30 tysięcy złotych.
Zobacz więcej »
2022-09-09
SYMBOLICZNA ŁOPATA WKOPANA!
W Goszczy rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej.
Zobacz więcej »
2022-07-12
Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Zastowie
W ramach realizacji Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 30.06.2022 r. zawarto umowę na przeprowadzenie remontu wnętrza budynku wiejskiego w miejscowości Zastów, celem utworzenia Klubu Seniora.
Zobacz więcej »
2022-06-15
P&R w Łuczycach po odbiorze
Wykonano inwestycje w ramach rozbudowy parkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej i drogi wewnętrznej na działce ew. nr 607 w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2022-05-31
Pomagamy zwierzętom
Poszukujesz kota? Napisz, znajdziemy Ci towarzysza. Znalazłeś bezdomnego psa? Zrób zdjęcie i zgłoś do nas. Twój pupil uciekł? Może już czeka u kogoś i tęskni. Zobaczysz ranne dzikie zwierzę? Zachowaj ostrożność, zrób zdjęcie, opisz dokładnie miejsce i prześlij informacje.
Zobacz więcej »
2023-01-03
Znaleziony piesek Krzysztoforzyce!
Znaleziony piesek w okresie przedświątecznym przy ul. Wichrowe Wzgórze w Krzysztoforzycach
Zobacz więcej »
2023-01-03
Piesek znaleziony w Goszczy
W noc sylwestrową znaleziono pieska przy ul. Kielnik w Goszczy.
Zobacz więcej »
2023-01-02
Pieski poszukują domu!
2 pieski znalezione przy ul. Kielnik w Goszczy poszukują domu!
Zobacz więcej »
2022-12-28
Kup Kalendarz - pomożesz kotom
Zbliżający się koniec roku, to doskonała okazja do zakupu kalendarza na 2023 rok. Zachęcamy do włączenia się do poniższej akcji i wsparcia w ten sposób Fundację Koci Dom. Ponadto dziękujemy wszystkim osobom, które już dokonały zakupów na ten szczytny cel.
Zobacz więcej »
2023-01-03
Znaleziony kotek
NIEAKTUALNE
Zobacz więcej »
2022-04-14