Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2018-11-13
Witamy na naszej nowej stronie internetowej
Szanowni Państwo Serdecznie witamy w nowym serwisie internetowym Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Mamy nadzieję, że będzie on dla Państwa bardziej przejrzystym i czytelnym źródłem lokalnych informacji.
Zobacz więcej »
2018-11-14
Szkolenie dla rolników !
Firma Szkoltex Centrum Usług BHP i Kadr organizuje szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne). Szkolenie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sali obrad (II piętro).
Zobacz więcej »
2018-11-13
Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
W niedzielę 11 listopada 2018 r. odbyły się w naszej gminie, tak jak i w każdym zakątku Polski, uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Zobacz więcej »
2018-11-13
Święto Niepodległości
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "SZANSA" oraz Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy serdecznie zapraszają Mieszkańców Gminy na uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
Zobacz więcej »
2018-11-13
Wywóz odpadów komunalnych w dniu 12 listopada 2018 r.
Zgodnie z informacją przekazaną przez MPGO sp. z o.o. w dniu 12 listopada 2018 r. wywozy odpadów komunalnych z pod posesji w miejscowościach Wilków, Rawałowice, Skrzeszowice, będą realizowane bez zmian tj. wg pierwotnego harmonogramu.
Zobacz więcej »
2018-11-13
Rolniku, zgłoś zwierzęta przez Internet !
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie informuje o udostępnieniu nowego Portalu IRZplus dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych (bydło, owce, kozy, świnie). Portal umożliwia dokonywanie przez internet, w szybki i wygodny sposób, zgłoszeń dotyczących zwierząt. Szczegóły znajdują się w załączonym piśmie Biura Powiatowego ARiMR oraz na plakacie.
Zobacz więcej »
2018-11-13
Szkolenie teoretyczne - ubój zwierząt rzeźnych
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje o szkoleniu teoretycznym dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do wykonywania uboju zwierząt rzeźnych w rzeźniach oraz na użytek własny. Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krakowie przy ul. Lublańskiej 11. Szczegóły w załączonym piśmie.
Zobacz więcej »
2018-11-13
Pożyczki udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Zachęcamy do zapoznania się z informacją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie udzielania pożyczek. Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie KOWR http://www.kowr.gov.pl/pozyczki
Zobacz więcej »
2018-11-13
Szczepienie lisów !
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 9 do 19 listopada 2018 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie oraz ze wskazówkami dla mieszkańców terenów, na których będą znajdować się przynęty do zwalczania wścieklizny u lisów.
Zobacz więcej »
2018-10-26
Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Poniżej zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy.
Zobacz więcej »
2018-11-16
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy 22.11.2018 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na kadencję 2018-2023 odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, sala obrad.
Zobacz więcej »
2018-11-13
XLVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
We wtorek 6 listopada 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XLVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Sesja rozpoczęła się od przeprowadzenia procedur formalnych tj. przyjęcia przez Radę Gminy porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XLV Sesji. Następnie w pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy, pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracy w okresie pomiędzy XLV a XLVI Sesją Rady. W drugiej części swojego wystąpienia pan Wójt szczegółowo omówił przedstawioną prezentację multimedialną, która ukazywała szerokie spektrum działalności samorządu naszej gminy w okresie kończącej się właśnie kadencji 2014 – 2018, w tym m.in. szeroko rozumianą działalność inwestycyjną, wysokość pozyskanego zewnętrznego wsparcia finansowego czy też liczne, zrealizowane inicjatywy w zakresie oświaty, kultury czy też służby zdrowia. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, w trakcie dalszej części obrad, Rada Gminy podjęła uchwały: - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/287/2017 z dnia 28.12.2017 r., - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025. Na zakończenie XLVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, będącej ostatnią sesją, kończącej się właśnie kadencji 2014 – 2018, Wójt Gminy, pan Marek Jamborski przekazał wszystkim Radnym serdeczne podziękowania za czteroletnią współpracę oraz życzenia dalszej pomyślności zarówno w życiu osobistym, zawodowym jak i na niwie podejmowanych działań społecznych.
Zobacz więcej »
2018-11-02
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 6.11.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLV Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/287/2017 z dnia 28.12.2017 r. 4. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025. 5. Interpelacje i zapytania Radnych. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. /-/ mgr Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2018-10-31
XLV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W piątek 12 października 2018 r. odbyło się posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie to rozpoczęło się od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XLIV Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego podczas XLV Sesji Radu porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który przedstawił zebranym informację o pracach w okresie pomiędzy XLIV a XLV Sesją Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po wystąpieniu pana Wójta sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie przedstawili ich Przewodniczący: pan Antoni Siry – Komisja Ładu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pani Jadwiga Łach - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna oraz pan Augustyn Kaczmarczyk –Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. W dalszej części obrad szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2017/2018 przedstawiła Radzie i obecnym na Sesji Sołtysom, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w naszej gminie pani Anna Szymczyk - Sierak. Po wystąpieniu pani Dyrektor, Rada Gminy kontynuując swoje obrady, uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz podjęła następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu najmu dla NZOZ „MADZIA”, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów – Luborzyca na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022. W następnym punkcie obrad pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiła obecnym na Sesji informację podsumowująca pracę Rady Gminy w kadencji 2014-2018. Podobne sprawozdania przestawili Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy: pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, pani Jadwiga Łach - Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Antoni Siry – Komisja Ładu Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług, pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, pan Augustyna Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. XLV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz omówienie spraw bieżących.
Zobacz więcej »
2018-10-31
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 12.10.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 12 października 2018 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2018-11-02
Dofinansowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Dojazdowie
Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. „BUDOWA BUDYNKU KULTURY – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOJAZDOWIE” W dniu 23 października 2018 roku została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Samorządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Budowa budynku kultury – Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem realizacji Projektu jest „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę w miejscowości Dojazdów ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy.” Dzięki realizacji powyższej inwestycji, polegającej na budowie obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dojazdów, mieszkańcy będą mieli stworzone warunki do wspólnego spędzania czasu poprzez uczestnictwo w odbywających się zajęciach, spotkaniach, zebraniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych. Poprzez połączenie funkcji edukacyjnych, kulturalnych i społecznych świetlica stanie się bazą integracji środowiska lokalnego. Wartość dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2018-10-31
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Głębokiej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „URZĄDZENIE TERENU WOKÓŁ STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 203/10 W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKA POD FUNKCJĘ REKREACYJNĄ” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Głębokiej. Urządzona została przestrzeń wokół na cele rekreacyjne i zagospodarowana zielenią. Wykonanie ścieżki wokół stawu, liczne nasadzenia, zasiew trawy i wykonanie rabat przyczyni się znacznie do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia walorów wsi. Całkowity koszt zagospodarowania w umowie z Wykonawcą to kwota 59 999,40 zł . Dofinansowanie z funduszu unijnego pozostaje na poziomie 33 583,00 zł, stąd z budżetu gminy wydatkujemy kwotę 26 416,40 zł.
Zobacz więcej »
2018-10-31
Budowa szatni przy remizie OSP w Goszczy
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy” dobiegła końca. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową szatni przy remizie w Goszczy, które realizowane były przez LZS „Strażak Goszcza”. Termin zakończenia robót planowany wstępnie na koniec sierpnia 2018 r. został wydłużony z uwagi na konieczność przeniesienia szafy telekomunikacyjnej Przedsiębiorstwa Orange Polska S.A. której lokalizacja kolidowała z zaplanowaną inwestycją. Przeniesienie szafy w inne miejsce znacznie się opóźniło z przyczyn leżących po stronie wspomnianego Przedsiębiorstwa toteż pierwsze wykopy fundamentowe rozpoczęte zostały dopiero w maju 2018 r. Koszt realizacji inwestycji finansowanej z pożyczki udzielonej z budżetu gminy – 474 486,22 zł; w tym nadzór inwestorski wyniósł 8 800 zł. Pozostaje do złożenia wniosek o płatność i refundacja ze środków Unii Europejskiej w przyznanej wysokości 276 000 zł.
Zobacz więcej »
2018-10-16
Umowa na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) podpisana
Podpisano umowę na Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” Dnia 27 września 2018 r. została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej dla w/w inwestycji. Celem Projektu jest między innymi: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, dzięki wybudowanej infrastrukturze i umożliwieniu deponowania odpadów w PSZOK, podniesienie atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca poprzez promowanie segregacji „u źródła” oraz recyklingu. Celem bezpośrednim projektu wynikającym ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest także: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi, rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów, poprzez jego uzupełnienie i uszczelnienie dzięki wybudowaniu PSZOK. Dzięki realizacji inwestycji zostaną zaspokojone potrzeby związane z objęciem systemem selektywnego zbierania odpadów mieszkańców Gminy, w tym: poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury, gdzie można zdeponować odpady segregowane, realizacja przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca zapisów krajowego oraz wojewódzkiego programu gospodarowania odpadami, poprawa w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez: zwiększenie stopnia segregacji oraz recyklingu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także niwelowanie problemu tzw. „dzikich wysypisk”. Szacowana wartość zadania 1 240 666,82 zł., wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 zł.
Zobacz więcej »
2018-10-12
"Małopolskie Remizy 2018" - wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP Łuczyce
W miejscowości Łuczyce na budynku remizy OSP wykonano prace remontowo-budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę powlekaną- blachodachówkę wraz z obróbkami blacharskimi, dociepleniem części dachu wełną mineralną, montażem drabinek przeciwśniegowych i wymianą włazu dachowego na nowy. Powyższe prace zostały wykonane przez Firmę Ogólnobudowlaną EUROMAJSTER Robert Jagła. Całkowity koszt inwestycji wynosi: 115 500,00 zł brutto. W/w zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 41 560,00 zł w ramach programu "Małopolskie Remizy 2018".
Zobacz więcej »

Kalendarium wydarzeń

2018-11-13