Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2020-07-01
Ponad 4,5 mln zł na realizację gminnych inwestycji
Promesę na ręce Wójta Marka Jamborskiego przekazał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. W przekazaniu promesy uczestniczył Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Małgorzata Doniec. Wysokość wsparcia uzależniona jest od nakładów inwestycyjnych w tegorocznym budżecie. Dzięki realizacji wielu inwestycji otrzymaliśmy jedną z najwyższych kwot wsparcia w Powiecie Krakowskim.
Zobacz więcej »
2020-06-08
Ponowne wyłożenie MPZP
O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 08.06.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca - po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz po akceptacji procedury naprawczej przez ten Wydział.
Zobacz więcej »
2020-05-25
Funkcjonowanie administracji samorządowej od 25.05.2020 r.
Od dnia 25 maja 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca prowadzi bezpośrednią obsługę Interesantów.
Zobacz więcej »
2020-05-14
Informacja dla przedsiębiorców w związku z pandemią
Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją gospodarczą w kraju, spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, informujemy o możliwości uzyskania ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, które reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).
Zobacz więcej »
2020-04-22
COVID-19 - INFORMUJEMY !
W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Małopolski mogą uzyskać pomoc finansową w postaci: - Bonów rekompensacyjnych - 9 000 zł na utrzymany etat. Warunek: w okresie 3 miesięcy od uzyskania bonu (tj. otrzymania środków), działalność gospodarcza nie została zawieszona oraz nie nastąpiła redukcja zatrudnienia w stosunku do deklarowanego we wniosku o bon.
Zobacz więcej »
2020-05-28
Walka z koronawirusem - podstawowe zasady bezpieczeństwa
Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii wszyscy musimy stosować się do ściśle określonych zasad i przestrzegać zaleceń. Poniżej znajdują się NAJWAŻNIEJSZE z nich. SZCZEGÓŁY dotyczące aktualnych zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeń mających pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dostępne są w poniższym linku:
Zobacz więcej »
2020-05-04
Koronawirus - informacje ogólne, zalecenia, inf. telefoniczna
Zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: - bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
Zobacz więcej »
2020-07-03
Dofinansowanie w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski"
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXIII/321/20 z dnia 1 lipca 2020 r. udzielił Gminie Kocmyrzów-Luborzyca pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przy kapliczce Matki Boskiej w Baranówce z 1864 r. na terenie Zespołu Dworskiego z 1926 r.” w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2020”.
Zobacz więcej »
2020-07-02
Podpisanie umowy na wymianę pieców
Dnia 19 czerwca 2020 r. została podpisana przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Zobacz więcej »
2020-07-01
Program „Moja Woda” - możliwość składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie od 1 lipca
Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie na instalacje przydomowej retencji w ramach programu „Moja Woda” przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych. W ramach programu można otrzymać maksymalnie 5 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 80% poniesionych kosztów instalacji zatrzymujących wodę z okolicy. Mogą to być nie tylko oczka wodne, ale również zbiorniki retencyjne podziemne i naziemne, przewody odprowadzające wody opadowe oraz elementy do nawadniania czy innego wykorzystania zgromadzonej wody. Wnioski z terenu województwa małopolskiego należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12. W celu uzyskania dofinansowania należy wejść na stronę WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/ i zapoznać się z dostępnym tam regulaminem. Następnie należy pobrać formularz wniosku, wypełnić go w wersji elektronicznej i wysłać na adres moja.woda@wfos.krakow.pl. Poprawnie wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i złożyć w siedzibie Funduszu lub wysłać pocztą. Termin realizacji powyższego programu obejmie lata 2020 – 2024, podpisanie umów realizowane będzie do 30 czerwca 2024 r., natomiast wydatkowanie środków do końca 2024r. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. - zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku. Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków. W celu uzyskania dodatkowych informacji pytania można zadawać na adres e-mail: moja.woda@wfos.krakow.pl lub kontaktować się z pracownikami: Joanna Czeluśniak – 516 280 008, Malwina Mazurek – 511 122 940
Zobacz więcej »
2020-06-30
Dewestacja zieleńca w Wysiołku Luborzyckim
Z przykrością informujemy o akcie wandalizmu w Wysiołku Luborzyckim. Zniszczona została część nasadzeń na zieleńcu pod kościołem przy pętli autobusowej. W godzinach nocnych wyrwane zostały rośliny, które nie tak dawno posadziliśmy z funduszu sołeckiego. Wandale uszkodzili oraz porozrzucali krzewy, pozostawiając przy tym inne śmieci. Dzięki szybkiej interwencji uszkodzenia zostały usunięte. Karygodny incydent został zgłoszony na policję i liczymy, że dołoży ona starań by teren ten był bezpieczny. Do sprawców apelujemy o poszanowanie naszego otoczenia ! Dodatkowo informujemy, że miejsce to zostanie objęte monitoringiem.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Od 02.07.2020 r. nowe numery telefonów na Policję
Od 2 lipca 2020 roku zmieni się sposób wybierania numerów telefonów do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz jednostek podległych. Zamiast numeru kierunkowego „12” będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA „47”. Kolejnymi cyframi będą „83”.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Dofinansowanie na modernizację boiska w Łuczycach
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXII/310/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. udzielił Gminie Kocmyrzów-Luborzyca pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Łuczycach polegająca na renowacji nawierzchni trawiastej, wymianie i montażu wyposażenia”
Zobacz więcej »
2020-06-29
Wybory Prezydenta RP - wyniki na terenie gminy
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyniki na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-06-25
Fundusz Inwestycji Samorządowych
W ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych Gmina Kocmyrzów – Luborzyca ma możliwość uzyskania wsparcia na złagodzenie skutków finansowych związanych z pandemią COVID-19. Wnioski o pomoc finansową będzie składał Urząd Gminy do Wojewody Małopolskiego w wyznaczonych terminach.
Zobacz więcej »
2020-06-25
Wybory Prezydenta RP - najważniejsze informacje
Najważniejsze informacje: 1. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00 2. Ze względu na sytuację epidemiczną głosowanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, wyborcy zobowiązani będą do zakładania maseczek oraz dezynfekcji rąk. Zachęcamy, aby do lokalu wyborczego zabrać ze sobą własny długopis. 3. W związku z obostrzeniami, w lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba wyborców - nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni. Pamiętajmy o tym, aby osoby czekające na oddanie głosu na zewnątrz lokalu wyborczego zachowały dystans społeczny. Poza członkami rodziny i osobami wspólnie zamieszkującymi w kolejce powinny panować dwumetrowe odstępy. 4. W dniu głosowania osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10. 5. Obwody głosowania – link http://kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/…/obwieszczenie-wojta…/ 6. Szczegóły: https://pkw.gov.pl/
Zobacz więcej »
2020-07-02
Zebranie wiejskie w Wiktorowicach 11.07.2020 r.
Sołtys wsi Wiktorowice zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2020 r. (sobota) o godz. 19.00 u Państwa Kowalczyk odbędzie się zebranie wiejskie. Tematyka zebrania dotyczyć będzie spraw ogólnych i bieżących.
Zobacz więcej »
2020-06-16
Zebranie wiejskie w Wilkowie 21.06.2020 r.
Sołtys wsi Wilków i Rada Sołecka serdecznie zapraszają Mieszkańców Wilkowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się 21.06.2020 r. (niedziela) o godzinie 11 w budynku wiejskim.
Zobacz więcej »
2020-06-12
Zebranie wiejskie w Pietrzejowicach 21.06.2020 r.
W dniu 21.06.2020 r. godz.9:15 w Świetlicy Wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach odbędzie się zebranie wiejskie dla mieszkańców Pietrzejowic.
Zobacz więcej »
2020-06-12
Informacje w sprawie udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Informacje w sprawie udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Zobacz więcej »
2020-06-01
Nazewnictwo ulic w miejscowości Krzysztoforzyce cd.
Po pierwszej publikacji proponowanych nazw ulic wpłynęło do tut. Urzędu sporo próśb o zmianę lub modyfikację. Po weryfikacji wszystkich wniosków Mieszkańców Krzysztoforzyc ponownie udostępniamy mapę do konsultacji. Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować na adres: akozlowska@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl do dnia 05-06-2020.
Zobacz więcej »
2020-05-18
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu - Kocmyrzów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2020-04-02
Nazewnictwo ulic w miejscowości Krzysztoforzyce
W związku z wolą Mieszkańców wsi Krzysztoforzyce oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa w sprawie wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca przystąpiła do prac wprowadzających nazwy ulic w miejscowości Krzysztoforzyce.
Zobacz więcej »
2020-03-02
Zebranie wiejskie w Karniowie 08.03.2020 r.
Sołtys wsi Karniów zawiadamia, że w dniu 08.03.2020 r. (niedziela) o godz. 17.00 w Remizie OSP w Karniowie odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2020-07-03
XVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 8 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyło się posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy. Posiedzenie to, w związku z obowiązującą w naszym kraju sytuacją epidemiczną, przeprowadzono w dwóch salach: sala obrad, II piętro - Rada Gminy, sala USC, parter. - Sołtysi oraz osoby, które zgłosiły się do debaty nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019”
Zobacz więcej »
2020-06-02
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 08.06.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy. Ze względu na sytuację epidemiczną, Sesja odbędzie się w dwóch salach: Radni - sala obrad, II piętro, Sołtysi oraz osoby, które zgłosiły się do debaty nad Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019 - sala USC, parter.
Zobacz więcej »
2020-05-27
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy 28.05.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 28.05.2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Zobacz więcej »
2020-04-29
XV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
We wtorek 28 kwietnia 2020 roku odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesja rozpoczęła się od części proceduralnej, w trakcie której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XIV Sesji Rady.
Zobacz więcej »
2020-04-23
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 28.04.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 12.00 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy. Ze względu na sytuację epidemiczną, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2019-12-06
Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-09-27
IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 26 września 2019 r. odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-09-18
Zawiadomienie IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-07-18
III Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-07-01
Zawiadomienie III Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, sala ślubów odbędzie się III Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-06-22
Kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 776
Dnia 17.06.2020 r. została podpisana umowa na PRZEBUDOWĘ DROGI 776 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW (w miejscowości Pietrzejowice) z Firmą Produkcyjno Handlowo Transportową TRANSFIG Wiesław Figa z Przegini Duchownej.
Zobacz więcej »
2020-06-04
Fundusz Sołecki: założenie zieleni na skwerze w Wysiołku Luborzyckim
W ostatnim czasie założona została zieleń na skwerze koło przystanku pod kościołem, naprzeciwko gimnazjum (Wysiołek Luborzycki). Posadziliśmy rośliny zimozielone oraz kwitnące. W pasach sadzenia roślin rozłożona została geowłóknina oraz wysypana kora. W zakres zadania wchodziła również regeneracji trawy, która pozostała w części zieleńca. Prace zrealizowane zostały ze środków funduszu sołeckiego dla Wysiołka Luborzyckiego.
Zobacz więcej »
2020-06-01
Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie - kontynuacja
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie kontynuowana jest w roku bieżącym i realizowana zgodnie z umową z Wykonawcą i harmonogramem rzeczowo-finansowym z terminem zakończenia robót do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Postęp prac obrazują zamieszczone poniżej fotografie.
Zobacz więcej »
2020-06-01
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce cd.
W miejscowości Baranówka postępują roboty budowlane związane z zagospodarowaniem boiska sportowego i wyposażeniem w kontenerowe zaplecze socjalno-sanitarne. Wykonano już większość robót związanych z przyłączami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu oraz posadowiono szatnię kontenerową. Pozostają dalsze roboty terenowe, roboty wykończeniowe i wyposażenie wewnętrzne.
Zobacz więcej »
2020-05-12
Odrestaurowana kapliczka w Zastowie
Zakończone zostały prace remontowo – budowlane przy usytuowanej w Zastowie, w pobliżu pętli MPK, kapliczce będącej jednym z charakterystycznych „elementów” panoramy tej miejscowości. Kapliczka pochodzi z 1906 roku, a jej fundatorem był Jan Wiatr. Koszt wykonanych prac renowacyjnych wyniósł 14 803,81 zł a przeznaczone na ten cel środki w całości pochodziły z budżetu gminy.
Zobacz więcej »
2020-05-12
Fundusz Sołecki: remont w parku lipowym w Wysiołku Luborzyckim
W Wysiołku Luborzyckim zakończone zostały prace związane z remontem istniejących urządzeń (stołów, ławek) oraz istniejącego zadaszenia w parku lipowym. Prace obejmowały również wykonanie paleniska, zakup ławek. Zadanie to realizowane było z Funduszu Sołeckiego.
Zobacz więcej »
2020-04-28
Kontynuacja budowy chodnika w Pietrzejowicach
W dniu 17 kwietnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie reprezentowanym przez: Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego, Łukasza Smółkę - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowaną przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 776
Zobacz więcej »
2020-04-23
Fundusz Sołecki: poprawa estetyki otoczenia w Wysiołku Luborzyckim
W Wysiołku Luborzyckim, przy przydrożnym krzyżu, został poprawiony wygląd przyległego otoczenia: wyremontowane zostały schody, wzmocniona została część skarpy oraz zamontowane zostały palisady tworząc miejsce na nasadzenia roślinne, które zostaną posadzone w najbliższym terminie. Zadanie realizowane było w oparciu o fundusz sołecki.
Zobacz więcej »
2020-04-21
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce - kontynuacja
W miejscowości Baranówka prowadzone są prace budowlane związane z zagospodarowaniem boiska sportowego i wyposażeniem w kontenerowe zaplecze socjalno-sanitane.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Remonty cząstkowe dróg gminnych
Dnia 16.04.2020 r. została podpisana umowa na remonty cząstkowe dróg gminnych.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Przebudowa ujęcia wody Rawałowice
Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana kolejna umowa na przebudowę kompleksu ujęcia wody w Rawałowicach. Zakres umowy: - włączenie w system zasilania dodatkowego zbiornika o pojemności 150 m³, - budowa hydroforni, wspierającej wieżę ciśnień (kula w Karniowie); - dostosowanie ujęć do nowych urządzeń, - sterowanie i monitoring, - zwiększenie parametrów sieci wodociągowej w tym obszarze.
Zobacz więcej »
2020-04-16
Przebudowa ujęć wody Łuczyce, Sadowie, Goszcza
Przebudowa ujęć wody Łuczyce L1, L2, L3, L4, Sadowie S1, Goszcza G1, G2. Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na przebudowy ujęć wód podziemnych dla 7 obiektów. Wykonawcą jest Firma Inżynieryjna SystemBud Grzegorz Nowak.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Głosowanie korespondencyjne - II tura wyborów
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. , w dniu ponownego głosowania 12 lipca 2020 roku.
Zobacz więcej »
2020-06-30
Obwieszczenie PKW z dnia 30.06.2020 r.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zobacz więcej »
2020-06-29
Wybory Prezydenta RP - wyniki na terenie gminy
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyniki na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-06-26
Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
Uprzejmie informujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1-10, w dniu Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej t.j. 28 czerwca 2020 r., rozpoczynają pracę o godz. 6.00.
Zobacz więcej »
2020-06-26
Postanowienia w sprawie zmian w składach OKW
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych.
Zobacz więcej »
2020-06-25
Wybory Prezydenta RP - najważniejsze informacje
Najważniejsze informacje: 1. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00 2. Ze względu na sytuację epidemiczną głosowanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, wyborcy zobowiązani będą do zakładania maseczek oraz dezynfekcji rąk. Zachęcamy, aby do lokalu wyborczego zabrać ze sobą własny długopis. 3. W związku z obostrzeniami, w lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba wyborców - nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni. Pamiętajmy o tym, aby osoby czekające na oddanie głosu na zewnątrz lokalu wyborczego zachowały dystans społeczny. Poza członkami rodziny i osobami wspólnie zamieszkującymi w kolejce powinny panować dwumetrowe odstępy. 4. W dniu głosowania osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10. 5. Obwody głosowania – link http://kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/…/obwieszczenie-wojta…/ 6. Szczegóły: https://pkw.gov.pl/
Zobacz więcej »
2020-06-24
Dowóz osób niepełnosprawnych w dniu wyborów
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu głosowania w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. 28 czerwca 2020 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.
Zobacz więcej »
2020-06-19
Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych
Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Postanowieniem Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 15.06.2020 r.
Zobacz więcej »
2020-06-19
Powszechny Spis Rolny 2020- najważniejsze informacje
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Zobacz więcej »
2020-06-16
Nabór na rachmistrzów terenowych
Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020)
Zobacz więcej »
2020-06-15
Zarządzenie Wójta Gminy
Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
Zobacz więcej »
2020-07-02