Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2019-02-21
E-dowody osobiste
Od 4 marca 2019 r. rozpocznie się proces wydawania nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. E-dowody będą stopniowo zastępować obecnie używane - w miarę ich naturalnego procesu wymiany.
Zobacz więcej »
2019-02-14
Zwrot podatku akcyzowego-informacja
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta
Zobacz więcej »
2019-02-14
Szkolenie chemizacyjne dla rolników - 11.03.2019 r.
Firma Szkoltex Centrum Usług BHP i Kadr organizuje szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne uzupełniające).
Zobacz więcej »
2019-02-21
Jakość powietrza w dniu 21.02.2019 r.
Jakość powietrza w dniu 21.02.2019 r. dla miasta Krakowa i powiatu krakowskiego: DOBRA
Zobacz więcej »
2019-02-20
Audytorzy - program wymiany pieców
Kontynuując w roku 2019 program „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Zobacz więcej »
2019-02-20
Spotkanie Zarządu Powiatu Krakowskiego
Dnia 19.02.2019 r. w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu w Krakowie z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Krakowskiego.
Zobacz więcej »
2019-02-20
W miejscowości Kocmyrzów znaleziono psa !
W dniu 19 lutego br. w Kocmyrzowie przy boisku znaleziono psa rasy Beagle. Pies samiec kastrowany, grzeczny, z czerwoną obrożą. Pies nie ma chipa.
Zobacz więcej »
2019-02-20
Jakość powietrza w dniu 20.02.2019 r.
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej, powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki.
Zobacz więcej »
2019-02-01
Zebranie wiejskie Sulechów-informacja
Sołtys miejscowości Sulechów, pan Marian Nowak, informuje że zebranie wiejskie zwołane na dzień 27 stycznia 2019 r. odbyło się. Podziękowania dla mieszkańców za liczne przybycie.
Zobacz więcej »
2019-01-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-01-29
Zebranie wiejskie Krzysztoforzyce - II termin
Sołtys miejscowości Krzysztoforzyce, pan Antoni Trela, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie - II termin.
Zobacz więcej »
2019-01-29
Zebranie wiejskie Łososkowice
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zawiadamia mieszkańców sołectwa Łososkowice, że w dniu 1 lutego 2019 r. /piątek/ o godz. 18.00 w budynku Remizy OSP odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-29
Zebranie wiejskie Zastów - II termin
Sołtys wsi Zastów, pani Jolanta Łaciak, zaprasza na Zebranie Wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2019-01-31
IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 28 stycznia 2019 roku odbyła się IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-01-23
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 28.01.2019 r.
Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się IV Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-01-02
III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 27 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie III Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-02-12
Skład Gminnej Rady Seniorów
Uprzejmie informujemy, że do składu Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca poszczególne sołectwa wskazały następujących Przedstawicieli
Zobacz więcej »
2019-02-01
Parkingi "Parkuj i jedź"
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
Zobacz więcej »
2019-01-29
Budowa PSZOK w Kocmyrzowie
W ramach działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, między innymi dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej, w miesiącu styczniu bieżącego roku, rozpoczęły się prace budowlane przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zobacz więcej »
2019-01-14
Budowa PSZOK-wyłonienie wykonawcy
W związku z zakończeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” z dniem 19 grudnia 2018 r. została podpisana umowa zarówno z wykonawcą robót budowlanych, jak również inspektorem nadzoru. Koszt robót budowlanych po przetargu wyniósł 1 126 031,35 zł.
Zobacz więcej »
2018-12-17
Budowa drogi w Łuczycach
Dobiega końca budowa drogi w Łuczycach. Wykonana została już kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami, dokonano zabezpieczenia sieci gazowej, teletechnicznej i energetycznej, zakończono wbudowywać krawężniki.
Zobacz więcej »
2018-11-26
Nowe chodniki przy drogach powiatowych
Budowa nowych chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Dojazdów, Kocmyrzów i Łuczyce.
Zobacz więcej »

Kalendarium wydarzeń

2019-02-21