Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2019-01-16
Witamy na naszej nowej stronie internetowej
Szanowni Państwo Serdecznie witamy w nowym serwisie internetowym Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Mamy nadzieję, że będzie on dla Państwa bardziej przejrzystym i czytelnym źródłem lokalnych informacji.
Zobacz więcej »
2019-01-16
Zwrot podatku akcyzowego-informacja
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta
Zobacz więcej »
2019-01-16
Bezpłatna mammografia 1 lutego 2019 r.
1 lutego 2019 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.
Zobacz więcej »
2019-01-16
Praca w GOPS dla opiekuna domowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów do pracy na umowę zlecenie na stanowisku OPIEKUN DOMOWY na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-01-16
27. Finał WOŚP w naszej gminie
Tradycyjnie już w drugą niedzielę stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 27. zagrała w całym kraju, również w naszej gminie, zbierając fundusze na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Zobacz więcej »
2019-01-16
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektor ds. technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Zobacz więcej »
2019-01-16
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Kocmyrzów
Sołtys miejscowości Kocmyrzów zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-15
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Pietrzejowice
Sołtys miejscowości Pietrzejowice, pan Marek Wypych, zaprasza, mieszkańców na zebranie wiejskie
Zobacz więcej »
2019-01-15
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Wiktorowice
Sołtys miejscowości Wiktorowice, pan Adolf Kura, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-14
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Wilków
Sołtys miejscowości Wilków, pan Adam Wójcik, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2019-01-02
III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 27 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie III Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 27.12.2018 r.
Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się III Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-01-02
II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W czwartek 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-01-14
Budowa PSZOK-wyłonienie wykonawcy
W związku z zakończeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” z dniem 19 grudnia 2018 r. została podpisana umowa zarówno z wykonawcą robót budowlanych, jak również inspektorem nadzoru. Koszt robót budowlanych po przetargu wyniósł 1 126 031,35 zł.
Zobacz więcej »
2018-12-17
Budowa drogi w Łuczycach
Dobiega końca budowa drogi w Łuczycach. Wykonana została już kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami, dokonano zabezpieczenia sieci gazowej, teletechnicznej i energetycznej, zakończono wbudowywać krawężniki.
Zobacz więcej »
2018-11-26
Nowe chodniki przy drogach powiatowych
Budowa nowych chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Dojazdów, Kocmyrzów i Łuczyce.
Zobacz więcej »
2018-11-28
Dofinansowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Dojazdowie
Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. „BUDOWA BUDYNKU KULTURY – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOJAZDOWIE” W dniu 23 października 2018 roku została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Samorządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Budowa budynku kultury – Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem realizacji Projektu jest „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę w miejscowości Dojazdów ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy.” Dzięki realizacji powyższej inwestycji, polegającej na budowie obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dojazdów, mieszkańcy będą mieli stworzone warunki do wspólnego spędzania czasu poprzez uczestnictwo w odbywających się zajęciach, spotkaniach, zebraniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych. Poprzez połączenie funkcji edukacyjnych, kulturalnych i społecznych świetlica stanie się bazą integracji środowiska lokalnego. Wartość dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2018-10-31
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Głębokiej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „URZĄDZENIE TERENU WOKÓŁ STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 203/10 W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKA POD FUNKCJĘ REKREACYJNĄ” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Głębokiej. Urządzona została przestrzeń wokół na cele rekreacyjne i zagospodarowana zielenią. Wykonanie ścieżki wokół stawu, liczne nasadzenia, zasiew trawy i wykonanie rabat przyczyni się znacznie do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia walorów wsi. Całkowity koszt zagospodarowania w umowie z Wykonawcą to kwota 59 999,40 zł . Dofinansowanie z funduszu unijnego pozostaje na poziomie 33 583,00 zł, stąd z budżetu gminy wydatkujemy kwotę 26 416,40 zł.
Zobacz więcej »

Kalendarium wydarzeń

2019-01-16