Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2021-11-25
PRZYPOMNIENIE ! Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Zobacz więcej »
2022-05-16
Kontynuacja prac terenowych w kolejnych miejscowościach
Kontynuacja prac terenowych w kolejnych miejscowościach: Maciejowice, Wiktorowice, Goszyce, Goszcza, Kocmyrzów, Łuczyce, Sulechów, Skrzeszowice, Zastów
Zobacz więcej »
2022-06-23
Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kocmyrzowie – Luborzycy Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy Serdecznie zapraszają na gminne zawody sportowo – pożarnicze, które odbędą się na boisku sportowym w Goszczy dnia 3 lipca 2022 r. o godz. 1500
Zobacz więcej »
2022-06-21
Szkody Rolnicze w 2021r
Od 16 do 30 czerwca 2022r. trwać będzie nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021r. Wnioski będą przyjmowane przez biura powiatowe ARMiR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zobacz więcej »
2022-05-30
10 milionów złotych dla nowych inwestycji w gminie
Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. gen. M. Langiewicza w Goszczy. Te dwa projekty uzyskały dofinansowanie z II Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
Zobacz więcej »
2022-06-28
Ostrzeżenie o burzach z gradem 2 stopnia w dniach 28.06.2022r.
Ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o burzach z gradem 2 stopnia w dniach 28.06.2022r.
Zobacz więcej »
2022-06-27
Konsultacje społeczne – Przygotowanie LSR na lata 2023-2027
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rozpoczyna cykl spotkań terenowych i konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zobacz więcej »
2022-06-24
Ostrzeżenie o upale 2 stopnia w dniach 25-28.06.2022r.
Ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o upale 2 stopnia w dniach 25-28.06.2022r.
Zobacz więcej »
2022-06-24
Nabór na Podejmowanie działalności gospodarczej - 4-19.07.2022
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborze wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej, który odbywać się będzie w terminie 4-19 lipca 2022.
Zobacz więcej »
2022-06-23
Wsparcie dla naszych organizacji pozarządowych
Nabór do programu Działaj Lokalnie zakończony. W tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie dofinansowanie na realizację swoich projektów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzyma:
Zobacz więcej »
2022-06-23
"1 piknik rodzinny Skrzeszowic" - opis wydarzeń
Na prośbę Pana Sołtysa Skrzeszowic - Mariusza Wąsowicza zamieszczamy przesłany do Urzędu Gminy pełny tekst dot. pikniku w Skrzeszowicach z zachowaniem oryginalnej pisowni.
Zobacz więcej »
2022-06-20
Jubileusz 800-lecia parafii w Luborzycy
W niedzielę 19 czerwca 2022 roku, w luborzyckim kościele parafialnym, odprawione zostało uroczyste nabożeństwo z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 800 - lecia powstania Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, powołanej do życia przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. Tę wyjątkową, koncelebrowaną, Mszę Świętą odprawił Metropolita Krakowski Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, wspólnie z liczną grupą duchownych, spośród których zdecydowana większość, w rożnych okresach swojej działalności duszpasterskiej, związana była z luborzycką parafią.
Zobacz więcej »
2022-06-22
Awaria centrali telefonicznej - USUNIĘTA
Awaria centrali telefonicznej w Ośrodku Zdrowia w Kocmyrzowie została usunięta, telefony już działają.
Zobacz więcej »
2022-06-21
Konkurs dla KGW "W moim domu nic się nie marnuje"
W imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat”.
Zobacz więcej »
2022-06-15
Ogłoszenie Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego
Ogłoszenie Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego
Zobacz więcej »
2022-06-15
P&R w Łuczycach po odbiorze
Wykonano inwestycje w ramach rozbudowyparkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej i drogi wewnętrznej na działce ew. nr 607 w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2022-06-23
Zebranie Wiejskie w Goszycach w dniu 28.06.2022
Sołtys wsi Goszyce zawiadamia, że w dniu 28.06.2022 r. (wtorek) o godz. 19.00 w Remizie OSP w Goszycach odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2022-04-14
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowoścach: Kocmyrzów, Skrzeszowice
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w miejscowościach: Kocmyrzów, Skrzeszowice.
Zobacz więcej »
2022-04-14
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Karniów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Karniów.
Zobacz więcej »
2022-04-14
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowościach: Luborzyca, Wysiołek Luborzycki
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowościach: Luborzyca, Wysiołek Luborzycki.
Zobacz więcej »
2022-04-14
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2022-04-14
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Prusy
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Prusy
Zobacz więcej »
2022-04-11
Zebranie wiejskie sołectwa Prusy 19.04.2022
Sołtys Prus zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 19 kwietnia 2022 o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Prusach w sprawie zmiany zadania z funduszu sołeckiego na rok 2022. sołtys Prus Elżbieta Konieczna
Zobacz więcej »
2022-03-24
Zebranie wiejskie sołectwa Wilków 3.04.2022 r.
Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 3 kwietnia ( niedziela ) 2022r. o godz. 11.00 w budynku wiejskim w Wilkowie.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2022-06-23
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 czerwca 2022
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad, II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-06-08
XXXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
We wtorek 7 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło je wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP Karniów oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniej XXXIV Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2022-06-03
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-06-01
Zawiadomienie - Sesja Rady Gminy 7.06.2022
Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2022 r. /wtorek/ o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-05-30
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 1.06.2022 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 1.06.2022 r. o godz. 8..30 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2022-05-20
VII Sesja Gminnej Rady Seniorów
Na posiedzeniu VII Sesji Gminnej Rady Seniorów przedstawiono potrzeby starszych mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie Radnych Seniorów i Radnych Gminy z udziałem Wójta w celu wypracowania dalszej współpracy dotyczącej seniorów i polityki senioralnej.
Zobacz więcej »
2022-05-13
Zawiadomienie VII Sesja Gminnej Rady Seniorów 20 maj 2022r.
Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2022r. /piątek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2021-08-23
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 23 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, posiedzenie VI Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2021-08-18
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów 23.08.2021 r.
Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2021r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2019-12-06
Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2022-06-15
P&R w Łuczycach po odbiorze
Wykonano inwestycje w ramach rozbudowy parkingu „parkuj i jedź” przy stacji kolejowej i drogi wewnętrznej na działce ew. nr 607 w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2022-06-10
Świetlice wiejskie
W dniu 27.05.2022 r. w imieniu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zostały złożone dwa wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla gmin na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlic wiejskich - „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, dla świetlic wiejskich w Baranówce i Głębokiej.
Zobacz więcej »
2022-06-10
Dofinansowanie na budowę boiska w Maciejowicach w wysokości 146 290,00zł.
W dniu 26.04.2022 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał uchwałą pomoc finansową w wysokości 146 290,00zł. na realizację zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem na działce 115/4 w Maciejowicach, gm. Kocmyrzów – Luborzyca”.
Zobacz więcej »
2022-05-30
10 milionów złotych dla nowych inwestycji w gminie
Budowa zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Dojazdowie i Łuczycach do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej im. gen. M. Langiewicza w Goszczy. Te dwa projekty uzyskały dofinansowanie z II Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
Zobacz więcej »
2022-05-25
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
W dniu 23.05.2022 r. Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zawarł umowę na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Zobacz więcej »
2022-03-22
Będzie Klub Senior+ w Zastowie
Z przyjemnością Państwa informujemy, że złożona przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oferta o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego Konkursu ofert – programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Zastów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca” została zakwalifikowana do dofinansowania.
Zobacz więcej »
2022-03-17
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - informacje
Gmina Kocmyrzów - Luborzyca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 480 600,00zł (wg obowiązujących w konkursie zasad przyznawania kwot dla poszczególnych g
Zobacz więcej »
2022-03-17
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Gmina Kocmyrzów - Luborzyca, zgodnie z wnioskiem złożonym w listopadzie 2021 r. i zaakceptowanym w dniu 30.11.2021 roku, pozyskała środki w kwocie 480 600,00zł na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy.
Zobacz więcej »
2022-03-16
Wymiana pieców węglowych starego typu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Od 2020 roku realizujemy projekt wymiany pieców węglowych w nieruchomościach zamieszkałych na źródło ogrzewania gazem lub biomasą z maksymalnym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /RPO WM na lata 2014-2020 / - w wysokości 7 tys. zł za wymianę pieca. W roku 2020 wymieniliśmy 70 pieców za łączną kwotę 460 125 zł, natomiast w roku ubiegłym wymienione zostały 132 piece na kwotę 885 345 zł. Łączne środki zwrócone mieszkańcom z którymi zostały zawarte umowy o wymianę pieca to kwota 1 345 479 zł. Obecnie, w ramach projektu realizujemy kolejne 58 umów z mieszkańcami.
Zobacz więcej »
2022-02-09
„Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca".
Zobacz więcej »
2022-01-20
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Przedmiot zamówienia obejmował rozbudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2152 K na łącznej długości ok. 227,60 m w miejscowości Łuczyce, głównie: - przebudowę jezdni do szerokości 5,50 m, - wykonanie poszerzenia łuku, - montaż urządzeń BRD, - budowę chodnika o szerokości 2,00 m, - budowę pobocza, - budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu drogowego, - budowę muru oporowego i palisady betonowej, - przebudowę zjazdów indywidualnych, - zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, - przebudowę skrzyżowania dróg 2152K, 600251 K oraz 600267K.
Zobacz więcej »
2021-12-29
„Małopolskie tężnie solankowe” – zakończenie prac
Zakończone zostały prace związane z budową ogólnodostępnej tężni solankowej przy świetlicy wiejskiej będącej siedzibą biblioteki oraz Klubu Senior + w Kocmyrzowie.
Zobacz więcej »
2022-05-31
Pomagamy zwierzętom
Poszukujesz kota? Napisz, znajdziemy Ci towarzysza. Znalazłeś bezdomnego psa? Zrób zdjęcie i zgłoś do nas. Twój pupil uciekł? Może już czeka u kogoś i tęskni. Zobaczysz ranne dzikie zwierzę? Zachowaj ostrożność, zrób zdjęcie, opisz dokładnie miejsce i prześlij informacje.
Zobacz więcej »
2022-06-09
Znaleziony czarny kundelek - 31.05.2022 r.
Pies zabezpieczony w schronisku - 31.05.2022 r.
Zobacz więcej »
2022-04-14