Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - Jolanta Krupińska

 


II piętro, pokój nr 33
tel. 12 387 16 10, 12 387 14 10 wewn. 17

e-mail: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

  1. obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy, komisji rady i organów jednostek pomocniczych gminy;
  2. prowadzenie rejestrów: uchwał Rady, wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków Radnych oraz skarg i wniosków skierowanych do rady gminy;
  3. prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego oraz ich udostępnianie zainteresowanym;
  4. zamieszczanie na stronach internetowych informacji i dokumentów dotyczących pracy rady;
  5. wykonywanie zadań urzędnika wyborczego;

 

2022-07-21