Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W celu ułatwienia załatwiania spraw w naszym urzędzie zamieszczamy karty usług opisujące określone procedury.

W kartach zawarte są podstawowe informacje dotyczące konkretnej sprawy oraz druki potrzebne do jej załatwienia, które po wypełnieniu i wydrukowaniu, mogą zostać do nas przesłane lub złożone na dzienniku podawczym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, jeżeli spełnione zostaną wymagania określone w ustawie o podpisie elektronicznym oraz kodeks postępowania administracyjnego.

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów urzędowych w formie elektronicznej, które obowiązują przy załatwianiu różnego rodzaju formalności w urzędzie gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, jeżeli spełnione zostaną wymagania określone w ustawie o podpisie elektronicznym oraz kodeks postępowania administracyjnego.

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej proszę przejść do elektronicznej skrzynki podawczej.

Adres skrytki Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na portalu ePUAP:

/ugkl/SkrytkaESP

/ugkl/skrytka

W sytuacji, gdy zamieszczone informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt z pracownikiem załatwiającym sprawę - wykaz stanowisk.

 

DRUKI WNIOSKÓW:

Wójt Gminy/ Sekretarz Gminy

Referat Spraw Obywatelskich (dowody osobiste, rejestr wyborców)

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności (nadanie nr PESEL, meldunki)

Referat Finansowy (podatki, podatek od środków transportu, działalność gospodarcza, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych)

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 

 

 

 

2022-06-09