Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

SZKODY ŁOWIECKIE

Zgodnie z art.  46.  ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 t.j.) wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wniosek zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szkodę należy zgłosić na piśmie w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

 

Wykaz kół łowieckich na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: WYKAZ

Wykaz obwodów łowieckich: miip.geomalopolska.pl


Wzór wniosku o oszacowanie strat: WNIOSEK

 

 

PLANY POLOWAŃ:

 

Plan polowań Koła Łowieckiego Knieja

 

Plan polowań Koła Łowieckiego Darz-Bór

 

Plan polowań Koła Łowieckiego Diana

 

Plan polowań Koła Łowieckiego Jarząbek

 

Plan polowań Koła Łowieckiego Ryś

2020-03-04