Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Zastowie

 

W ramach realizacji Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 30.06.2022 r. zawarto umowę na przeprowadzenie remontu wnętrza budynku wiejskiego w miejscowości Zastów, celem utworzenia Klubu Seniora.

 

DOFINANSOWANIE

200 000,00 zł

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

436 468, 00 zł

 

CEL:

Celem utworzenia placówki w ramach programu Senior+ (Klubu Seniora) w miejscowości Zastów, z przeznaczeniem dla osób 60+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.

NAZWA ZADANIA

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Zastów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

 GRUPA DOCELOWA

Beneficjentami Klubu Seniora będzie 20 osób (kobiet i mężczyzn), mieszkańców Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, w wieku 60+ i więcej, nieaktywnych zawodowo, deklarujących zwiększenie aktywności w życiu społecznym środowiska lokalnego.

EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI

Po przeprowadzonym remoncie, do dyspozycji podopiecznych Klubu Senior+ będzie 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 167,05m2:

- sala wielofunkcyjna, ogólnodostępna, wyposażona w krzesła i stoły, pełniąca funkcję sali spotkań o pow. 27,20m2;

- sala wielofunkcyjna o pow. 102,85m2 pełniąca funkcję sali rehabilitacyjnej/ćwiczeń;

- zaplecze kuchenne o pow. 19,02m2 wyposażone w meble, urządzenia i naczynia kuchenne, umożliwiające przygotowanie i spożycie posiłku;

- przedsionek z toaletami (dla kobiet i mężczyzn), dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, o pow. 7,18m2;

- przedsionek pełniący funkcję szatni z wieszakami, o pow. 10,80m2.

2022-07-12