Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie do rozbudowy drogi gminnej wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Baranówka

 

 

 

W dniu 31.03.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadnia: „Rozbudowa drogi gminnej nr 600272k wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Baranówka”, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu: Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Realizacja zadania będzie polegać na rozbudowie drogi gminnej: od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2159K, do parkingu P&R przy stacji PKP. Rozbudowa jezdni z miejscowymi poszerzeniami, poboczy, budowa chodnika (w zależności od lokalizacji obok czy przy jezdni), urządzeń odwadniających, przebudowa istniejących zjazdów, wycinka zieleni.

 

NAZWA ZADANIA:

 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 600272k wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Baranówka”.

 

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA

3 810 267,02 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

4 010 807,39 ZŁ

2022-04-04