Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzysztoforzyce


Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na budowie chodnika na odcinku 900 m z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 600326K, remoncie oraz przebudowie jezdni, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych, budowie palisad oraz urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę. Wykonano przebudowę 4 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 171 m. Wykonano dowiązanie nawierzchni jezdni na szerokości 0,5 m do chodnika przez wykonanie nakładki asfaltowej. Na odcinku 120 m droga została poszerzona i zamontowane bariery ochronne stalowe na odcinku 72 m.

Koszt inwestycji ogółem (wraz z nadzorem inwestorskim i oznakowaniem) w wysokości 1 328 324 zł został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dojazdowie

W ramach zagospodarowania terenu zostały wykonane kompleksowe roboty ziemne i wodno- kanalizacyjne, w tym instalacja odwodnienia z montażem zbiorników na wody opadowe, droga dojazdowa do budynku, miejsca postojowe oraz ścieżki dla ruchu pieszego. Zamontowana została brama przesuwna i rolety antywłamaniowe na obiekcie oraz zabezpieczono skarpę na tyłach budynku.

Koszt zagospodarowania w wysokości 428 988 zł został w całości pokryty ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane naszej gminie w ramach tarczy dla samorządów wspierającej realizację zadań inwestycyjnych w czasie pandemii COVID-19.

2020-12-10