Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 600240K (ul. Szkolna) w km 0+176,54 do km 0+400,95 w miejscowościach Sadowie i Goszcza Gmina Kocmyrzów - Luborzyca

 

W minionym czasie Gmina Kocmyrzów - Luborzyca zrealizowała inwestycję pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 600240K (ul. Szkolna) w km 0+176,54 do km 0+400,95 w miejscowościach Sadowie i Goszcza Gmina Kocmyrzów - Luborzyca" polegającą na:

- budowie chodnika o szerokości 1.8 m, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni na długości 224,41 m;
- budowie oświetlenia ulicznego wraz z 7 słupami oświetleniowymi i oprawami;
- budowie kanalizacji deszczowe o średnicy 500 mm.

Finansowanie zadania przedstawiało się następująco:

Całkowity koszt realizacji zadania:
452 530,51 zł

Koszt kwalifikowany zrealizowanego zadania:
450 687,18 zł

Kwota wykorzystanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
270 412,00 zł

Kwota środków własnych kwalifikowanych:
180 275,18 zł

Kwota środków własnych niekwalifikowanych:

1 843,33 zł

2024-05-23