Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Modernizacja boiska w Krzysztoforzycach

Dnia 23 kwietnia 2024 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krzysztoforzycach”.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego
w miejscowości Krzysztoforzyce.

Zakres zadania obejmuje:
demontaż nawierzchni boiska;
demontaż urządzeń (stojaków do koszykówki, słupków i siatki do siatkówki, ławek kibica
oraz koszy na śmieci);
utylizacja urobku z rozbiórki nawierzchni;
wykonanie nowej nawierzchni boiska wraz z malowaniem linii;
montaż urządzeń po wykonaniu nawierzchni;
uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem pozostałości materiałów i utylizacją.

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, zgodnie z zapisami SWZ.
Termin składania ofert: do dnia 10.05.2024 r., do godz.: 10:00 .

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2024 roku projektu pn.: ,,Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS .

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-db9f3d68-0137...

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2445413...

Zainteresowanych zapraszamy na portal e-zamówienia w celu bliższego zapoznania się
z przedmiotowym tematem lub na stronie BIP-u Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

2024-04-30