Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ogłoszono postepowanie dot. rozbudowy Szkoły w Prusach

15.01.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie dotyczące rozbudowy istniejącej Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach.

Planowane otwarcie dobudowanej części we wrześniu 2025 r. tak aby dzieci mogły korzystać już z nowego, nowoczesnego segmentu.

Zaprojektowany budynek jest obiektem dobudowanym do istniejącego budynku szkoły podstawowej, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, z prostokątnym kształtem bryły, przykryty dachem dwuspadowym. Kondygnację parteru zaprojektowano pod pomieszczenia administracyjne dla dyrekcji, szatni szkolnej, sali przedszkolnej, jadalni wraz z jej zapleczem socjalnym i technicznym. Kondygnację poddasza zaprojektowano pod pomieszczenia sal szkolnych wraz z ich zapleczami socjalnymi i technicznymi. Budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis techniczny realizacji przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności dokumentacja projektowa (bud.-wyk). Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym tematem pod wskazanym linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-39208259-b388...

Zapraszamy wykonawców do składania ofert.

2024-01-23