Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ogłoszono postępowanie na przebudowę drogi w Sadowiu i Goszczy

W dniu 11.01.2024 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 600240 K w miejscowościach Sadowie i Goszcza” (ul Szkolna).

Zamówienie obejmuje głównie roboty budowlane polegające na:

– budowie chodnika, zlokalizowanego wzdłuż krawędzi jezdni, którego nawierzchnia zostanie ograniczona od krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym, a od strony zieleńca obrzeżem betonowym;

– przebudowie nawierzchni jezdni, polegającej na zagęszczeniu nawierzchni pod

projektowanym krawężnikiem ze ściekiem oraz uzupełnieniem nawierzchni na połączeniu

ścieku z betonowej kostki wraz z istniejącą nawierzchnią jezdni;

– budowie oświetlenia ulicznego stanowiącego element drogi gminnej;

– budowie kanalizacji deszczowej (rowu krytego);

– wyrównaniem terenu po wykonanych robotach, w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

  • Termin realizacji zamówienia: nie później niż w ciągu 120 dni, licząc od dnia zawarcia umowy
  • Termin składania ofert: otwarcie ofert wyznaczono na dzień: 29.01.2024 r.

Zainteresowanych zapraszamy na portal e-zamówienia w celu zapoznania się z tematem,

ewentualnie na stronę BIP Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Link dostępowy:

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,429266...

https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-0768e1a1-b06a...

2024-01-23