Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA.

Dnia 15.04.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania pn: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA”.

 

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamówienie realizowane jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, a więc obejmuje: zarówno kompleksowe prace projektowe wraz z pozyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, pełnieniem nadzoru autorskiego jak i rzeczową realizację robót drogowych w terenie dot. 10 odcinków dróg.

Zakres poszczególnych zadań (odcinków dróg) objętych przedmiotem zamówienia:

- ul. Kosynierów w Goszycach;

- ul. Zgodna w Łuczycach;

- ul. Zalesie w Prusach;

- droga nr 600298K w Łososkowicach (do cmentarza);

- ul. Kantorowicka w Zastowie;

- ul. Spacerowa w Luborzycy;

- ul. Złote Łany w Łuczycach;

- ul. Widokowa w Marszowicach;

- ul. Pod Lasem w Łuczycach;

- ul. Jarzębinowa w Kocmyrzowie.

 

Termin realizacji: nie później niż w ciągu 806 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Termin składania ofert: 09.05.2024 r. godz.: 10:00. Oferty składa się jedynie drogą elektroniczną przez portal e-zamówienia, zgodnie z wytycznymi Specyfikacji Warunków Zamówienia (tzw. SWZ).

Bardziej szczegółowy opis techniczny realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiają materiały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SWZ) dostępne:

- https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-5838a79b-fb05...

- https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2441051...

O dalszym etapie realizacji zamówienia będziemy informować na bieżąco.

Zachęcamy do składania ofert.

2024-04-16