Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Przebudowa ujęcia wody Rawałowice

Przebudowa ujęcia wody Rawałowice R1, R2 wraz z budową hydroforni i uruchomieniem zbiornika 150 m³:

Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana kolejna umowa na przebudowę kompleksu ujęcia wody w Rawałowicach.

Zakres umowy:
- włączenie w system zasilania dodatkowego zbiornika o pojemności 150 m³,
- budowa hydroforni, wspierającej wieżę ciśnień (kula w Karniowie),
- dostosowanie ujęć do nowych urządzeń,
- sterowanie i monitoring,
- zwiększenie parametrów sieci wodociągowej w tym obszarze.

Wykonawcą jest Firma Projektowo-Instalacyjna mgr inż. Sławomir Mucha.

Wartość umowy wynosi: 608 850,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia wyznaczono od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.

2020-04-16