Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie projektu ze środków państwowego funduszu celowego (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)

Nazwa Programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2020.

Nazwa Projektu: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie.

Wartość dofinansowania: 1 318 700 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 2 895 779 zł.

Termin realizacji: od lutego 2020 r. – do końca lipca 2021 r.

Opis projektu:
Głównym celem i efektem społecznym realizacji przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego tj. dzieciom i młodzieży standardowych warunków do uprawiania sportu a tym samym do prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi wyrównanie szans w dostępie do bazy sportowej środowiska wiejskiego w stosunku do miejskiego. Powszechny dostęp do obiektu zaktywizuje społeczność lokalną wokół uprawiania różnych dyscyplin sportowych a standardowe warunki zapewnią użytkownikom bezpieczeństwo.

Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karniowie:

 

W ramach projektu realizowane są dwa zadania:

  • budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu wokół,
  • budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej.

Powstały obiekt użytkowany będzie zgodnie z celem któremu ma służyć, tj. poza odbywaniem zajęć z kultury fizycznej przez uczniów miejscowej szkoły podstawowej, w godzinach pozalekcyjnych czy innych wolnych terminach (np. ferie, wakacje) udostępniany będzie nieodpłatnie do odbywania treningów istniejącym przy szkole sekcjom sportowym oraz do organizowania imprez o charakterze sportowym (międzyszkolne turnieje sportowe dla lokalnych szkół oraz z gmin ościennych). Sala gimnastyczna udostępniana będzie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, także LKS-om działającym na terenie gminy (7 klubów sportowych) , z których 4 kluby działają w zasięgu oddziaływania inwestycji . Z sali korzystać będą również Stowarzyszenia działające w Karniowie i wsiach ościennych Głęboka i Czulice tj. Ochotnicze Straże Pożarne oraz miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich. Organizowane będą różne imprezy środowiskowe o charakterze sportowym integrujące społeczność lokalną, połączone z edukacją ekologiczną i zdrowotną. Realizacja projektu przyczyni się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz do stworzenia warunków do czynnego i biernego wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Bogata oferta sportowa przeciwdziałać będzie szerzącym się w dzisiejszych czasach patologiom. Trwałość projektu zostanie zachowana.

Sala gimnastyczna, poprzez zaplecze socjalno-sanitarne połączona zostanie z obiektem szkoły podstawowej. Wykonana zostanie w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników a przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne odpowiadają istniejącym standardom.
Zakres rzeczowy robót obejmuje : roboty ziemne, fundamentowe, ogólnobudowlane w tym montaż stolarki, wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, roboty wykończeniowe, wykonanie elewacji zewnętrznej, podstawowe wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu.
Zakres obejmuje także stałe, podstawowe wyposażenie sportowe sali gimnastycznej: tablice do koszykówki, zestaw do siatkówki , bramki do piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne, materace przyścienne, tablica wyników, siatka ochronna wraz z montażem oraz wyposażenie szatni (szafki i ławki szatniowe). Na dachu sali gimnastycznej zaplanowano montaż 4 kompletów kolektorów słonecznych. Teren przy obiekcie zostanie zagospodarowany (chodniki, ogrodzenie, podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami).
Przy sali gimnastycznej w Karniowie zadanie inwestycyjne obejmuje budowę boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej wyposażonego w zestaw do gry w siatkówkę i koszykówkę o wymiarach 32 m x 19 m. Zamontowane zostaną stojaki rowerowe na 10 stanowisk.

Dokumentacja fotograficzna obrazująca postęp prac:

2020-12-20