Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zapytanie ofertowe dla zadania: "Odwodnienie ścian fundamentów wraz z wykonaniem izloacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy"

Zadanie dofinansowywane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Ogłoszenie dot. prowadzenia procedury ,,zapytania ofertowego”  w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania:

,,Odwodnienie ścian fundamentów wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym p.w. Świętego Wawrzyńca w Goszczy”.

Dnia 21.05.2024 r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Warzyńca, ul. Kościelna 1, 32-010 Luborzyca reprezentowana przez Ks. Proboszcza – Andrzeja Orlikowskiego wszczęła procedurę ,,zapytania ofertowego” na realizację w/w zadania.

Poniżej zamieszczamy bezpośredni dostęp do przedmiotowej procedury ,,zapytania ofertowego” dla wszystkich zainteresowanych.

 

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,436601,2024.html

 

2024-05-21