Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

"Zapytanie ofertowe" dot. "prac konserwatorskich przy elewacji Kościoła Parafialnego Świętego Mikołaja w Czulicach"

 

Zadanie dofinansowywane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

                                   

Ogłoszenie dot. prowadzenia procedury ,,zapytania ofertowego”

w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania:

 

,,Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła Parafialnego Świętego Mikołaja w Czulicach”

 

Dnia 24.05.2024 r. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętego Mikołaja, Czulice 31, 32‑010 Kocmyrzów, reprezentowana przez:  Ks. Proboszcza - Kazimierz Szarek

 

wszczęła procedurę ,,zapytania ofertowego” na realizację w/w zadania.

 

Poniżej zamieszczamy bezpośredni dostęp do przedmiotowej procedury

,,zapytania ofertowego” dla wszystkich zainteresowanych

 

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2468625,zapytanie-ofertowe-parafii-czulice-pn-prace-konserwatorskie-przy-elewacji-kosciola-parafialnego-pw-s.html

 

 

 

 

2024-05-24