Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej dla jednostki OSP Karniów

        

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

 

  W dniu 10.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku z przeznaczeniem dla jednostki OSP Karniów na realizację prac budowlano – remontowych pn.”Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz przebudową schodów w budynku OSP Karniów”, na kwotę 48 000,00 zł.

            Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej i zabezpieczenie stanu technicznego kotłowni poprzez wykonanie prac budowlano – remontowych, polegających na modernizacji kotłowni oraz wymianie kotła wraz z przebudową schodów w budynku remizy OSP Karniów. Modernizacja kotłowni przyczyni się również do poprawy warunków estetycznych i komfortu użytkowania obiektu.

Szacowana wartość inwestycji to 125 650,54 zł. Termin zakończenia prac do 31 grudnia 2024 r.

2024-04-16