Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawarto umowę na pomoc finansową w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

 

 

            W dniu 05.04.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej w 2024 roku w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, na kwotę 33 000,00 zł.

 

            Pozyskane środki będą wykorzystane na promocję gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i organicznego recyklingu odpadów biodegradowalnych.

            W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca ponad połowa gospodarstw użytkuje kompostowniki, korzystając jednocześnie z ulgi z tego tytułu w opłacie śmieciowej.

Celem gminy jest promocja i zachęcanie mieszkańców do korzystania z kompostowników, aby odsetek członków korzystających z rozwiązań proekologicznych był znacznie wyższy.

            Pozyskane środki planuje się wykorzystać na zakup kompostowników, które będą wręczane mieszkańcom jako nagrody w  organizowanych konkursach, spotkaniach, ekopiknikach o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadową .

2024-04-16