Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 27 lutego 2019 r. odbyła się I Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Obrady otworzyła i poprowadziła pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy. W posiedzeniu, oprócz Radnych Seniorów, udział wzięli: pan Marek Jamborski - Wójt Gminy, pani Anna Szymczyk-Sierak – Sekretarz Gminy oraz grupa osób, która zainicjowała powstanie Gminnej Rady Seniorów: pani Barbara Kazior – Prezes Fundacji MILA, pani Renata Wiss, pani Grażyna Bebak, pani Katarzyna Prusak, pani Elżbieta Turek, pani Renata Rumińska-Busz /wybrana do Rady Seniorów/ a także pani Aneta Bilnicka – koordynator ds. senioralnych fundacji MILA.

Podczas posiedzenia Radni Seniorzy otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie.

W głosowaniu tajnym dokonali wyboru Prezydium Gminnej Rady Seniorów w składzie: pani Danuta Sokół, pan Henryk Laskosz, pan Andrzej Natkaniec.
Następnie Prezydium ze swego grona wyłoniło:
Przewodniczącego – pani Danuta Sokół
Wiceprzewodniczącego – pan Henryk Laskosz
Sekretarza – pan Andrzej Natkaniec

Rada Seniorów wskazała również swojego Przedstawiciela do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów w osobie pana Bogusława Janika.

Zgodnie ze Statutem, Rada Seniorów będzie obradować według kalendarza opracowanego przez Prezydium, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Poniżej przypominamy skład Gminnej Rady Seniorów:

Lp.

SOŁECTWO

KANDYDAT

1

BARANÓWKA

Marianna Raźna

2

DOJAZDÓW

Barbara Wójcik

3

GŁĘBOKA

Janina Pietruczak

4

GOSZCZA

Józef Chmiel

5

GOSZYCE

Zenon Korfel

6

KARNIÓW

Elżbieta Ścigalska

7

KOCMYRZÓW

Maria Kwatera

8

KRZYSZTOFORZYCE

Bogusława Król

9

LUBORZYCA

Józef Piekarczyk

10

ŁOSOSKOWICE

Teresa Wierzban

11

ŁUCZYCE

Bogusław Janik

12

MACIEJOWICE

Jerzy Berżowski

13

MARSZOWICE

Andrzej Natkaniec

14

PIETRZEJOWICE

Renata Rumińska-Busz

15

PRUSY

Henryk Laskosz

16

SADOWIE

Danuta Sokół

17

SKRZESZOWICE

Władysław Dej

18

WIKTOROWICE

Mirosław Machnik

19

WOLA LUBORZYCKA

Tadeusz Gołąb

20

WYSIOŁEK LUBORZYCKI

Ewa Senderska

21

ZASTÓW

Krystyna Zbroja

 

2019-02-28