Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 17.04.2023 roku odbyła się IX Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Na sesji wśród zaproszonych gości znaleźli się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Turek, Sekretarz Gminy Anna Szymczyk - Sierak oraz Kierownicy Klubów Seniorów w Zastowie i Kocmyrzowie, Panie Sylwia Zawalska - Wierzbińska i Magdalena Tańska, które przybliżały działalność kierowanych przez siebie jednostek i zaprosiły członków Gminnej Rady Seniorów do wspólnych działań.

Ponadto podczas sesji zostały poruszone min. tematy kopert życia, aktywności i działalności seniorów w naszej gminie.

Przewodnicząca GRS Danuta Sokół w imieniu GRS skierowała podziękowania do Wójta Gminy, KGW, OSP, Sołtys i Radnych z Łuczyc za pomoc w zorganizowaniu Biesiady Karnawałowej dla seniorów, która odbyła się w lutym w Łyczycach.

Miłym akcentem dzisiejszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów było złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną Gminnej Rady Seniorów, Panią Danutę Krawczyk reprezentującą miejscowość Kocmyrzów. Nowo wybranej radnej serdecznie gratulujemy.

 

2023-04-17