Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 23 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, posiedzenie VI Sesji Gminnej Rady Seniorów. Rozpoczęło się ono od czynności proceduralnych tj. odczytania i przyjęcia przez Radę protokołu z poprzedniej V Sesji Gminnej Rady Seniorów.

W dalszej części posiedzenia informacje dotyczące działania Gminnej Rady Seniorów, przedłożyła zebranym jej Przewodnicząca Danuta Sokół. W swojej wypowiedzi pani Danuta Sokół przedstawiła m.in. realizację zadania „Z wizytą u 90-latków”, w trakcie której przedstawiciele GRS odwiedzili 50 mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli dziewięćdziesiąty rok życia.

W kolejnym punkcie obrad Gminnej Rady Seniorów głos zabrał, obecny na posiedzeniu Wójt Gminy Marek Jamborski. W swoim wystąpieniu pan Wójt szczegółowo przedstawił zebranym działania realizowane przez gminę Kocmyrzów- Luborzycy w okresie 2020-2021, a więc w czasie jaki upłynął od ostatniego posiedzenia Rady Seniorów. Wystąpienie pana Wójta ilustrowała multimedialna prezentacja, przygotowana specjalnie na poniedziałkowe spotkanie. Po zakończeniu swojego wystąpienia pan Wójt wręczył członkom Gminnej Rady Seniorów symboliczne upominki i publikacje poświęcone naszej gminie, które zostały wydane w ostatnim czasie.

Kontynuując obrady Radni wysłuchali informacji przedstawionej przez Kierownik Klubu „Senior+” w Kocmyrzowie Magdalenę Tańską, a dotyczącą działalności ww. klubu oraz informacji o działalności Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach, którą przedstawiła zebranym Sylwia Zawalska-Wierzbińska, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rada spotkała się także z historykiem Jerzym Kozik, który podzielił się z uczestnikami Sesji wiadomościami dotyczącymi publikacji, poświęconej historii ziem tworzących dzisiejszą gminę Kocmyrzów-Luborzyca na przełomie XIX i XX wieku aż do roku 1918.

Ostatnim punktem porządku obrad VI sesji GRS były interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do jej Prezydium.

2021-08-23