Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie II Sesja Gminnej Rady Seniorów

Zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2019 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się II Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej I Sesji Gminnej Rady Seniorów.
3. Ślubowanie Radnych, nieobecnych na I Sesji.
4. Informacja na temat realizacji projektu pn.: Dom Aktywnego Seniora w Łososkowicach.
5. Informacja na temat działalności Koła Związku Emerytów i Rencistów.
6. Dyskusja i wnioski do planu pracy Gminnej Rady Seniorów.
7. Interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do Prezydium.

/-/ Danuta Sokół
   Przewodnicząca
Gminnej Rady Seniorów

2019-05-10